U bent hier

Hydrogeologie

Grondwater wordt door bekkens gevoerd die “aquifers” worden genoemd. De aanvulling en de drainage van deze bekkens volgen een algemener proces dat deel uitmaakt van de watercyclus.
De reserves van de verschillende aangewende aquifers worden geregeld door een evenwicht tussen:

  • de inkomende debieten die afkomstig zijn van de aanvulling door infiltratie van neerslag en oppervlaktewater. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verhogen debieten die verband houden met lekken in het drinkwaterdistributienet en afvalwaterhoofdleidingen op kunstmatige wijze de inkomende debieten;
  • de uitgaande debieten die afkomstig zijn van natuurlijke afvoeren zoals oppervlaktewater en bronnen. Waterwinningen  maar ook drainage via bepaalde hoofdleidingen of afvoeren verhogen de uitgaande debieten op kunstmatige wijze
     

Datum van de update: 28/09/2020