U bent hier

Grondwater

Een hulpbron die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt aangewend

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is grondwater een hulpbron die hoofdzakelijk wordt aangewend voor de productie van drinkwater. 3% van het water dat wordt verdeeld voor menselijke consumptie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, wordt geproduceerd op basis van grondwater dat wordt gewonnen in het Ter Kamerenbos en het Zoniënwoud. In 2016 werd een volume van 2,43 miljoen m3 Brussels grondwater gewonnen, waarvan 75% was bestemd voor drinkwater.
De overige 25% wordt aangewend:

  • voor industrieel en tertiair gebruik (watervoorziening voor wassalons, carwashes, zwembaden, sportcentra, boomkwekerijen ...);
  • in het kader van civieltechnische werken om het grondwaterpeil te verlagen (drooghouding) gedurende het aanleggen van droge funderingen, en de stabiliteit van de graafwerken en structuren te garanderen;
  • in het kader van bodemsaneringswerken;
  • voor geothermische (hydrothermische) toepassingen.

Een kwetsbare hulpbron

Er zijn tal van historische verontreinigde sites, naweeën van het industriële verleden van het Brussels Gewest die tot op vandaag nog potentiële bronnen van migratie van verontreinigende stoffen naar het grondwater kunnen vormen. Daarnaast kunnen ook de huidige menselijke activiteiten leiden tot vervuiling van het grondwater.

Ecosystemen zijn afhankelijk van deze hulpbron

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest telt tal van gebieden die zijn beschermd tegen stadsontwikkeling en die worden gekenmerkt door een opmerkelijk ecologisch patrimonium!

Sommige terrestrische en aquatische ecosystemen zijn rechtstreeks afhankelijk van het grondwater (vochtige gebieden, beken, vijvers).

Stadsontwikkeling

Grondwater wordt vaak als hinderlijk voor de stadsontwikkeling beschouwd. Het grondwaterpeil moet indien nodig worden verlaagd door middel van pomp- of drainagesystemen. Omgekeerd kunnen ondergrondse bouwkundige infrastructuren in voorkomend geval de afvloeiing van de freatische grondwaterlagen hinderen.
Op civieltechnische werven is het dus noodzakelijk dat de door de systemen voor de verlaging van het grondwaterpeil veroorzaakte impact goed wordt beheerst, met name door middel van een nauwkeurige dimensionering, het nemen van compenserende maatregelen (insluiting van het grondwater, aanvulling van het grondwater ...) en de controle ervan, om stabiliteitsproblemen en elke onaanvaardbare kwantitatieve impact op korte en lange termijn op de hulpbron te vermijden.

Datum van de update: 28/09/2020