U bent hier

Inventarisering van de geothermische installaties in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Bezit u een geothermische installatie of beheert u een gebouw dat een dergelijke installatie bevat?

Bent u een professional uit de sector actief in het Brussels Gewest en hebt u deelgenomen aan een project waarbij geothermie betrokken was?

Draag uw steentje bij om deze energievorm zichtbaarder te maken door ons formulier voor de inventarisering van de geothermische installaties in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in te vullen.

 

Waarom dit formulier invullen? 

Geothermie is een hernieuwbare energiebron die nog te weinig wordt geëxploiteerd. Door deel te nemen aan de inventarisering van de geothermische installaties in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest draagt u bij tot de verhoging van de nodige zichtbaarheid voor dit economisch en ecologisch voordelig energetisch alternatief. 

  • Indien u een professioneel uit de sector bent:  draag bij tot ons toekomstig online cartografisch portaal met de vermelding van de projecten van installaties waaraan u heeft meegewerkt.
  • Indien u een geothermische installatie bezit of een gebouw beheert dat een dergelijke installatie bevat: uw installatie geografisch lokaliseren op een kaart zal het mogelijk maken er rekening mee te houden bij de dimensionering van toekomstige installaties in de buurt van uw gebouw om elke interactie te vermijden die tot een vermindering van de prestatie van uw installatie zou kunnen leiden.

Waartoe dienen deze gegevens? 

  • Om een kadaster en een cartografie van de bestaande geothermische installaties in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op te maken (indien u een particulier bent zal uw installatie slechts met uw toestemming worden verspreid).
  • Om het gebruik van geothermie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te promoten t.o.v. de klassieke koolstofhoudende brandstoffen voor het gebruik van verwarming en sanitair warm water.
  • Om elk conflict te vermijden tussen het gebruik van geothermische systemen in dezelfde buurt die dezelfde hulpbron exploiteren.
  • Om statistieken op te stellen over hernieuwbare energiebronnen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Al deze gegevens worden verwerkt met naleving van de van kracht zijnde reglementering betreffende de verwerking van persoonsgegevens. Zie ons gegevensbeschermingsbeleid.

Welke informatie moet ik via het formulier bezorgen? 

Het formulier bevat een aantal vragen, maar enkele vragen moeten worden ingevuld opdat het formulier geldig zou zijn. Als u slechts een deel van de gevraagde informatie kent, gelieve ons dan de informatie waarover u reeds beschikt te bezorgen.

Heb ik het recht het formulier in te vullen indien ik geen eigenaar van de installatie ben? 

Indien u niet zeker bent of u dit formulier voor een bepaalde geothermische installatie mag invullen, kan u contact met ons opnemen op eau_water@environnement.brussels.

Datum van de update: 28/09/2020