U bent hier

Geothermie in Brussel

Hoe zit het met de geothermie in het Brussels Gewest?

Over de eerste tien dieptemeters varieert de temperatuur van de ondergrond naargelang van de seizoenen. Dieper dan dat blijft de natuurlijke temperatuur van de ondergrond over het geheel genomen constant. In België bedraagt deze temperatuur 10 tot 14 °C op een diepte van 20-30 m en stijgt ze gemiddeld 3 °C per 100 m

De geothermische installaties in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn meestal ondiepe installaties (< 300 m). Ondiepe geothermie gebruikt dit warmtereservoir om te voldoen aan de warmte- of koel behoeften van gebouwen. Ze zijn van het volgende type: 

  • gesloten systeem (of BTES voor Borehole Thermal Energy Storage), waarbij dethermische energie van de ondergrondwordt benutdoor middel van warmte-uitwisseling met een geothermische sonde waarin een warmteoverdragende vloeistof stroomt;
  • of open systeem (of ATES voor Aquifer Thermal Energy Storage), waarbij het grondwater uit een aquifer rechtstreeks wordt benut door middel van een of meer doubletten. Elke doublet bestaat uit een put die het grondwater opvangt en een andere die het opnieuw in dezelfde grondwaterhoudende laag injecteert.

Open Vs Closed system

Gezien de beperkte temperaturen van de ondergrond op deze diepten, gaan deze systemen gepaard met een (of meer) geothermische warmtepomp(en) die noodzakelijk zijn om voldoende warmte toe te voeren aan het verwarmingssysteem van het gebouw. Zo wordt het rendement van de geothermische warmtepompen in de winter en in de zomer, wanneer de thermische behoeften het grootst zijn, niet aangetast door de lage luchttemperaturen, zoals dat wel het geval is voor een aerothermische warmtepomp. De geothermische warmtepomp behoudt een uitstekend energierendement, ongeacht het seizoen, door ongeveer 5 KW thermische energie te produceren voor slechts 1 KW verbruikte elektriciteit!

Voor koeldoeleinden kan de koude worden geproduceerd door rechtstreekse uitwisseling met de ondergrond (we spreken dan van geocooling of passieve koeling) of door het gebruik van een warmtepomp (actieve koeling). 

Video

Het geothermisch potentieel in Brussel, emissie "Autrement" van 3/12/19 live op BX1 - YouTube

 

Geothermie.brussels: onderzoek naar het geothermisch potentieel van Brussel

Hoewel geothermische energie vandaag de dag een volwassen technologie is, blijkt meer wetenschappelijk onderzoek nodig naar het potentieel van ondiepe geothermie, om de ontwikkeling van een kwalitatieve geothermische sector in Brussel te stimuleren. 

De website geothermie.brussels geeft informatie over nieuwe lopende onderzoeksprojecten die worden uitgevoerd door onze partneronderzoekscentra, zoals de Belgische Geologische Dienst, de Université Libre de Bruxelles, de Vrije Universiteit Brussel, en het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf. De site biedt ook praktische informatie en een evenementenkalender voor de geothermische professionals en het grote publiek.

Datum van de update: 30/07/2021