U bent hier

Brugeo : evaluatie van het geothermisch potentieel van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

De bedoeling van het BruGeo-project bestaat erin het geothermisch potentieel van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te evalueren en te benutten.

Dit project met een looptijd van 4 jaar (2016-2020) wordt gefinancierd door het Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Europese Unie.

Gezien de geologische en stedelijke context van Brussel spitst dit project zich toe op ondiepe geothermie (tot ongeveer 250 meter diep), en in het bijzonder op de gesloten systemen (warmte-uitwisseling tussen de bodem en een warmtegeleidende vloeistof die in de verticale sonde circuleert) en de open systemen (oppompen van warm water in de aquifers), die aan de oppervlakte zijn verbonden met een geothermische warmtepomp.

Concreet zal het geothermisch potentieel van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan de hand van de volgende acties worden benut:

  • bundeling van de gegevens met betrekking tot de Brusselse ondergrond van de verschillende partners, wat een betere typering van de ondergrond mogelijk maakt vanuit geologisch, hydrogeologisch en thermisch oogpunt;
  • uitvoering van nieuwe laboratorium- en veldtests ter aanvulling van de typering van de Brusselse ondergrond in de gebieden die vroeger minder werden onderzocht, maar die niettemin een interessant geothermisch potentieel hebben;
  • in kaart brengen van het geothermisch potentieel van het Brussels Gewest, waardoor het mogelijk zal worden om te schatten hoeveel energie de ondergrond zal kunnen verstrekken of absorberen op een bepaalde plaats in functie van de diepte van het boorgat en van het gekozen geothermische systeem;
  • denkoefening over de milieurisico’s en de goede praktijken;
  • ontwikkeling van een website die het gebruik van geothermische energie in Brussel promoot: http://geothermie.brussels/nl ;
  • organisatie van een reeks communicatie-evenementen voor burgers, professionals uit de sector (architecten, studiebureaus, boorders, installateurs) of het bestuur, die erop zijn gericht hen bewust te maken van deze technologie.

Dit project verenigt de belangrijkste spelers uit de geothermische sector in het Brussels Gewest, namelijk:

Datum van de update: 07/05/2019