U bent hier

Opdrachtencentrale voor de levering van apparaten voor de weergave en registratie van geluidsniveaus

Wat is het?

Een opdrachtencentrale is een overheidsopdracht die door een organisme wordt afgesloten voor andere potentiële kopers die ook onderworpen zijn aan de overheidsopdrachtenreglementering. 
De opdrachtencentrale "Apparaten voor de weergave en het registreren van geluidsniveaus" staat ter beschikking van  organismen die werkzaam zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en die zulke apparaten wensen aan te schaffen.

Waarom?

Tijdwinst, financiële besparing,...

Voor wie?

De centrale is bestemd voor de hierna vermelde openbare diensten die werkzaam  zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en die onderworpen zijn aan de overheidsopdrachtenreglementering:

  • De 19 gemeentebesturen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest,
  • De uitsluitend uit Brusselse gemeenten samengestelde Intercommunales
  • De diensten die afhangen van de Regering of het Parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  • De instellingen van openbare nut van het gewest
  • De Franse Gemeenschapscommissie, de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, evenals hun diensten (onder voorbehoud dat hun respectieve organen hiermee instemmen)
  • De door de voornoemde overheden gesubsidieerde vzw's
  • De van de voornoemde organismen afhankelijke vzw's

Toetreden?

Toetreden tot de opdrachtencentrale kan na ondertekening van een Overeenkomst (.pdf) tussen de aankoper/openbare dienst en Leefmilieu Brussel.

Deze overeenkomst somt alle verplichtingen op die door de verschillende partijen moeten worden nageleefd.

Contact opnemen met de leverancier  ?

Eens de overeenkomst is ondertekend, kan de overheidsorganisatie rechtstreeks een Bestelbon (.docx) aan de leverancier bezorgen.

Datum van de update: 27/07/2018
Contact: