U bent hier

Lawaai: Van het 2e tot het 6e jaar van de lagere school. Deelname van minstens 2 klassen

De inschrijvingen voor het schooljaar 2018-2019 zijn afgelopen. Schrijf u in op Bubble om op de hoogte te blijven van de inschrijvingen 2019-2020.

"Gemotiveerd zijn om beter actie te ondernemen", dat is de rode draad in de animatiecycli die Leefmilieu Brussel organiseert!

Elk jaar biedt Leefmilieu Brussel alle Brusselse scholen de mogelijkheid om zich in te schrijven voor een reeks animatieactiviteiten over thema's zoals duurzame voeding, afvalbeperking, rationeel energiegebruik en de geluidsomgeving. 

Voorafgaand aan elke cyclus wordt er overlegd met de leerkracht(en) om de animaties af te stemmen op de leerlingen en op eenieders verwachtingen. Dat overleg dient ook om de animaties in te plannen. Aan het einde van de laatste klasanimatie wordt er samen gezeten met de leerkrachten en andere betrokkenen om de bewustwording, de getroffen maatregelen, de duurzaamheid van het project, ... te evalueren.  

Een bijkomende ontmoeting in de vorm van een 'geluidsmiddag' of informatiemiddag over het project voor de andere leerkrachten en/of toezichters is ook mogelijk. Geluid en lawaai zijn thema's die immers iedereen aangaan en een inspanning van de hele school vergen! Deze ontmoeting zit vervat in de cyclus voor het basisonderwijs en wordt apart aangeboden voor het kleuteronderwijs. 

Voor meer info, kijk op onze infofiche Animatiecycli: Geluid (.pdf).

Meer informatie: info@bubble.brussels

Datum van de update: 17/09/2018