U bent hier

Cartografie van het geluid van het luchtverkeer

Het geluid van vliegtuigen blijft een van de vormen van geluidshinder waaronder de bevolking het meest te lijden heeft. Door de ligging van de luchthaven Brussel Nationaal, ontsnapt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest niet aan overvliegende toestellen die tijdens het opstijgen en landen veel geluidshinder veroorzaken.

Het luchtverkeer komt in publieke enquêtes als tweede grootste hinder naar voren.

 

 

In 2016 kwamen bij het in kaart brengen van het geluid van luchtverkeer met name de volgende elementen naar voren:

  • 5% van de bevolking ondergaat een door vliegtuigen veroorzaakt geluidsniveau > = 55 dB(A) Lden (op 24u).
  • 9% van de bevolking wordt blootgesteld aan Ln-niveaus van meer dan 45 dB(A).
  • Het aantal mensen dat 's nachts is blootgesteld aan het geluid van luchtverkeer is gedurende het weekend hoger dan op weekdagen (17,6% tegenover 6,9% op weekdagen), voornamelijk als gevolg van het toegenomen gebruik van de Kanaalroute, een route over dichtbevolkte gebieden.

Raadpleeg de voor 2016, ter gelegenheid van de Europese reporting, bijgewerkte kaarten en gegevens over de blootstelling van de bevolking aan geluid van luchtverkeer :

Deze kaarten worden jaarlijks bijgewerkt door Leefmilieu Brussel. Om alle rapporten met betrekking tot Cartografie van het luchtverkeer in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te raadplegen: zie het documentatiecentrum.

Om toegang te krijgen tot meer informatie over het geluid van het luchtverkeer in het algemeen, zie de pagina over geluidshinder door luchtverkeer in "Geluidsbronnen".

Bovendien stelt Leefmilieu Brussel zijn officiële geografische gegevens ter beschikking op zijn interactieve cartografische tool. In het bijzonder vindt u de kaart " Geluidsniveaus van het vliegverkeer".

Datum van de update: 08/11/2021