U bent hier

Cartografie van het geluid van het spoorwegverkeer

65 km spoorwegen doorkruisen dichtbewoonde delen van Brussel. Op basis van de "blootstellingskaart spoorwegverkeer" wordt geschat dat dit een bron van geluidshinder is voor ongeveer 3% van de bevolking; het betreft geluidsniveaus van 55 dB(A) Lden of meer (gedurende 24 uur).

Overschrijdingen van de dringende-interventiedrempels (73 dB(A) overdag en 68 dB(A) 's nachts) zijn zeer lokaal en treffen minder dan 1% van de bevolking.

Raadpleeg de kaarten en gegevens over de blootstelling van de bevolking aan het geluid van spoorwegverkeer:

Voor meer informatie over de verwerking van deze gegevens door het Gewest en over het geluid van het spoorwegverkeer in het algemeen, zie de pagina over geluidshinder door spoorwegverkeer  in "Geluidsbronnen".

Bovendien stelt Leefmilieu Brussel zijn officiële geografische gegevens ter beschikking op zijn interactieve cartografische tool. In het bijzonder vindt u de kaart " Geluidsniveaus van het spoorwegverkeer".

Datum van de update: 01/12/2020