U bent hier

Cartografie van het wegverkeer

Uit de kaarten en analyses blijkt duidelijk dat het wegverkeer in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de belangrijkste bron van geluidshinder is.

Volgens de uitgevoerde enquêtes geldt het wegverkeer voor Brusselaars als een van de meest hinderlijke geluidsbronnen.

Bovendien wordt 64% van de bevolking potentieel blootgesteld aan geluidsniveaus van 55 dB(A) Lden of meer (gedurende 24 uur) en ervaart 71% van de bevolking geluidsniveaus hoger dan 45 dB(A) Lnight.

Het geluidsplan hanteert als drempelwaarden de geluidsniveaus 65 dB(A) Ld voor overdag en 60 dB(A) Ln 's nachts. Overdag wordt 27% van de bevolking blootgesteld aan geluidsniveaus boven de drempelwaarde, tegenover 26% 's nachts.

Raadpleeg de voor 2016 bijgewerkte kaarten en gegevens over de blootstelling aan het wegverkeer:

Voor meer informatie over de verwerking van deze gegevens door het Gewest en over het geluid van het wegverkeer in het algemeen, zie de pagina over geluidshinder door wegverkeer in "Geluidsbronnen".

Bovendien stelt Leefmilieu Brussel zijn officiële geografische gegevens ter beschikking op zijn interactieve cartografische tool. In het bijzonder vindt u de kaart " Geluidsniveaus van het wegverkeer".

Datum van de update: 01/12/2020