U bent hier

Geluidsgegevens

Uit de resultaten van de enquête over de geluidsperceptie in de aanloop naar het plan Quiet.brussels blijkt dat lawaai een prioritair milieuprobleem blijft voor de Brusselse bevolking.

Om het geluidsniveau te evalueren, bestaat er een netwerk van meetstations dat binnen het gehele Gewest de geluidsniveaus voortdurend registreert. Alle metingen kunnen worden geraadpleegd met de WebNoise-app.

Om de bestaande situatie te verbeteren en oplossingen aan te dragen voor de reële behoeften, is het belangrijk om een globaal inzicht te hebben in de impact van de verschillende vervoerswijzen op de geluidsomgeving van de Brusselaars. Dankzij een modelvorming van de geluidsomgeving kan men een cartografie (of kadaster) van het geluid in het Gewest opstellen. Op basis van deze cartografie en de zones waar Leefmilieu Brussel veel klachten heeft ontvangen, is een lijst opgesteld van zwarte punten (of gebieden met veel geluidshinder) om de situatie te verbeteren.

Zie de volgende pagina’s:

Voor meer informatie over de verwerking van deze gegevens door het Gewest, en over de verschillende bronnen van geluidshinder in het algemeen, zie de pagina's "De bronnen van geluidshinder".

Datum van de update: 01/12/2020