U bent hier

QUIET.BRUSSELS PLAN: Actie van het gewest

Terwijl geluid vroeger een communicatiemiddel was en een manier om op gevaar te wijzen, maakt het tegenwoordig integraal deel uit van onze maatschappij, vooral in een stedelijke omgeving. Zowel overdag als ’s nachts beweegt en leeft Brussel en maakt Brussel dus geluid! Transport, sociaal en cultureel leven, economische activiteiten, wijken, … zijn bronnen van amusement en handel. Maar naast de aanvaarde geluiden, die beschouwd worden als aangenaam om te horen en die het leven zijn volledige opluchting geeft, zijn er ook andere buitensporige geluiden, die een echte akoestische verontreiniging vertegenwoordigen, meer zelfs, een agressie, die niet gewenst is.

Zo beïnvloedt geluidshinder het dagelijkse leven op verschillende manieren. Geluidshinder is storend en kan mensen onwel en zelfs ziek maken. Vooral de nachtrust en het concentratievermogen worden erdoor verstoord, terwijl het risico op hart- en vaatziekten verhoogd wordt. Behalve de negatieve impact op de gezondheid beïnvloedt geluidshinder eveneens de stedenbouw, omdat stilte een belangrijk criterium vormt voor de kwaliteit van huisvesting, de bebouwde omgeving en het landschap. Er staat hierdoor dus heel wat op het spel voor de samenleving!

Geluid is een van de gevolgen van het dynamisme dat Brussel kenmerkt, maar het moet aansluiting vinden bij de levenskwaliteit van meer dan een miljoen inwoners. Om een economische, sociale en culturele ontwikkeling in overeenstemming met een gezonde leefomgeving te verzekeren, heeft de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft op 28/02/2019 het QUIET.BRUSSELS PLAN goedgekeurd. De doelstellingen: de gevolgen van geluidshinder op de gezondheid verminderen, iedereen de mogelijkheid bieden toegang te krijgen tot rust en de aantrekkingskracht van de stad vrijwaren. 

Om de factsheets Geluid en alle rapporten en technische fiches over de geluidsproblematiek te raadplegen, kijk in het documentatiecentrum. U kunt hier de volledige wetenschappelijke en technische documentatie doorzoeken.

Datum van de update: 28/09/2020