U bent hier

Mijn geluidsomgeving, zalige rust voor iedereen

Haut parleur et téléphone pour écouter de la musique / Luidspreker en telefoon om naar muziek te luisteren

Stilte is een van de voorwaarden voor een kwaliteitsvolle leefomgeving. Maar niet iedereen reageert op dezelfde manier op lawaai. Sommigen verdragen het vrij goed, anderen helemaal niet. En vooral het lawaai van anderen is moeilijk te verdragen! Wij zetten vijf goede gewoonten op een rijtje waarmee u de kwaliteit van uw geluidsomgeving aanzienlijk kunt verbeteren. Zo kan iedereen van rust genieten.

Zet het geluid lager

Uw luidsprekers op het hoogste volume zetten, stoort niet alleen de buren, maar heeft ook schadelijke gevolgen voor uw gezondheid. Boven de 55 decibel veroorzaakt lawaai ernstige hinder, en bij blootstelling aan 80 decibel gedurende 8 uur kan u gehoorschade oplopen. Uzelf beschermen is gemakkelijk: zet het volume lager en beperk de blootstellingsduur.

De impact van lawaai op de gezondheid

Respecteer het ritme van het dagelijks leven

Het geluid van een boormachine op zondagochtend, geschreeuw in de late uurtjes of rondhossende bovenburen: wie zou er niet zijn geduld verliezen en prikkelbaar worden! Lawaai is nefast voor de goede verstandhouding tussen buren. Iedereen is er dus bij gebaat als we het dagelijkse ritme respecteren en het ’s avonds en in de weekends rustig houden!

Goed samenleven in de wijk

Eerst praten

Hoe lastig het ook kan zijn, lawaai van anderen is niet altijd opzettelijk! Een beetje hoffelijkheid en goede wil volstaan vaak om problemen op te lossen. Dien niet meteen een klacht in, maar probeer een gesprek aan te gaan of haal er een bemiddelaar bij.

Geen overeenstemming kan worden bereikt ? Misschien is het noodzakelijke om een kalcht indienen. De verschillende procedures afhankelijk van het type overlast, het regionale portaal RuisInfo legt de toepasselijke wetgeving uiteen en verwijst u door naar het juiste klachtenformulier.

Isoleer uw woning

Een tapijt op de vloer of isolatie van de binnenmuren: er zijn oplossingen te over om de geluidsisolatie van uw woning te verbeteren. U kunt de impact van lawaai van buitenaf dus beperken, maar u kunt ook anderen beschermen tegen úw lawaai!

Geluidsisolatie

Kies, installeer en onderhoud uw technische uitrustingen correct

Probeer, bij de installatie van uitrustingen die mogelijk luidruchtig zijn (een hot, een warmtepomp, een afzuigkanaal, een wasmachine, enz…), te kiezen voor uitrustingen die de beste resultaten behalen op akoestisch gebied.  Let er ook op ze te installeren volgens de regels van de kunst en ze regelmatig te onderhouden om risico’s op geluidshinder te beperken.  Vergeet overigens niet dat het geluid afkomstig van deze installaties onderworpen is aan verschillende reglementeringen inzake geluid.

De geluidsnormen voor buurtlawaai in het Brussels Gewest
Ingedeelde inrichting: De verplichtingen inzake geluid

Pas uw verplaatsingswijze aan

Het wegverkeer is een grote bron van geluidshinder. Door te voet te gaan of te fietsen, helpt u deze verkeersherrie te beperken. Gaat u met de wagen, laat uw motor dan niet draaien terwijl u stilstaat en pas de principes van het ecologisch rijden toe: het is zuiniger, veel veiliger, en ook minder lawaaierig!

Ecologisch rijden

Datum van de update: 27/05/2021