U bent hier

Lijst van factsheets geluid

Ter ondersteuning van het opstellen van het PLAN QUIET.BRUSSELS, beschikt Leefmilieu Brussel over een compilatie van factsheets Geluid betreffende de staat van het leefmilieu (in Brussel). Thematische factsheets die relevante gegevens compileren inzake de geluidshinder, het vervoer en de bevolking van het Gewest werden reeds opgesteld sinds 1998. De meeste van deze factsheets werden geactualiseerd en inhoudelijk aangevuld, hoofdzakelijk in 2018. De andere versies werden ofwel gehandhaafd in hun voormalige versie indien de informatie ervan nog steeds relevant was, ofwel verwijderd.

Ontdek alle factsheets Geluid hieronder :

Geluidsbegrippen

2. Akoestische begrippen en hinderindices (versie 2018) (.pdf)

Effecten van geluidshinder op de menselijke gezondheid en levenskwaliteit

1. Perceptie van de geluidsoverlast in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (versie 2018) (.pdf)

3. Impact van lawaai op overlast, levenskwaliteit en gezondheid (versie 2018) (.pdf)

19. Versterkt geluid (versie 2018) (.pdf)

33. Blootstelling aan geluidshinder in kinderdagverblijven in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (versie 2011) (.pdf)

34. Blootstelling aan geluidshinder in scholen (versie 2012) (.pdf)

57. Evaluatie van de gezondheids- en economische gevolgen van het globale verkeersgeluid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (versie 2016) (.pdf)

Wettelijk kader

37. De geluids- en trillingswaarden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - (versie 2018) (.pdf)

41. Brussels wettelijk kader inzake geluidshinder (versie 2018) (.pdf)

Omgevingsgeluid: evaluatie-instrumenten en vaststellingen

4. Instrumenten voor evaluatie van de geluidshinder die gebruikt worden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (versie 2018) (.pdf)

5. Netwerk van de geluidsmeetstations in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (versie 2018) (.pdf)

17. De procedure van de effectenstudie (geluidsaspecten) toegelicht aan de hand van het voorbeeld van het GEN-project (versie 2018) (.pdf)

40. Geluidsmetingen van de meetstations in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (versie 2009) (.pdf)

47. Kadaster van het globale verkeersgeluid (multiblootstelling) in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (versie 2018) (.pdf)

48. Blootstelling van de Brusselse bevolking aan het globale verkeersgeluid (multiblootstelling) (versie 2018) (.pdf)

49. Doelstellingen en methodologie van de geluidskadasters in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (versie 2018) (.pdf)

54. Stille zones en akoestische comfortzones in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (versie 2018) (.pdf)

56. Trillingen: normen en regelgevingskader in het Brussels Gewest (versie 2018) (.pdf)

58. Inventaris van de zwarte punten m.b.t. transportgeluid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (.pdf)

Lawaai van het wegverkeer

8. Kadaster van het wegverkeerslawaai in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (versie 2018) (.pdf)

9. Blootstelling van de Brusselse bevolking aan het wegverkeersgeluid (versie 2018) (.pdf)

27. Publiek bussenpark en geluidshinder (versie 2018) (.pdf)

38. “Zonder automobiel in de stad” - Metingen en vaststellingen op het vlak van het geluid (versie 2018) (.pdf)

55. Zwarte punten in de groene ruimten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (versie 2018) (.pdf)

Lawaai van het luchtverkeer

39. Analyse van de inbreuken die verband houden met de geluidshinder van het luchtverkeer in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (versie 2019) (.pdf)

45. Kadaster van het vliegtuiglawaai (versie 2018) (.pdf)

46. Blootstelling van de Brusselse bevolking aan het geluid afkomstig van het luchtverkeer (versie 2018) (.pdf)

Lawaai van het spoorverkeer 

6. Kadaster van het spoorweggeluid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (versie 2018) (.pdf)

7.  Blootstelling van de Brusselse bevolking aan het geluid afkomstig van de spoorwegen (versie 2018) (.pdf)

29. Geluid en trillingen te wijten aan het spoorwegverkeer (versie 2018) (.pdf)

Geluidshinder van het tram- en metrovervoer

43. Kadaster van het tram- en metrogeluid (versie 2018) (.pdf)

44. Blootstelling van de Brusselse bevolking aan het geluid van trams en metro's (versie 2018) (.pdf)

Geluidshinder van inrichtingen, bouwprojecten en bedrijven

17. De procedure van de effectenstudie (geluidsaspecten) toegelicht aan de hand van het voorbeeld van het GEN-project (versie 2018) (.pdf)

Geluidshinder en stedenbouw / architectuur

11. Stedenbouwkundige inrichtingen en omgevingslawaai in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (versie 2010-2011) (.pdf)

52. Perceptie en verspreiding van geluid in woningen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (versie 2018) (.pdf)

Klachtenbehandeling

12. Akoestische gevolgen van de herinrichting van de zwarte punten (versie 2018) (.pdf)

35. De voornaamste Brusselse gewestelijke actoren op het vlak van geluid (versie 2016) (.pdf)

36. Behandeling van de klachten betreffende geluids- en trillingshinder (versie 2018) (.pdf)

42. Behandeling en analyse van het buurtlawaai en van het lawaai van ingedeelde inrichtingen (versie 2018) (.pdf)

Om alle deze factsheets Geluid en alle rapporten en technische fiches over de geluidsproblematiek te raadplegen, kunt u ook in de volledige wetenschappelijke en technische documentatie van het documentatiecentrum doorzoeken.

Datum van de update: 11/06/2021