U bent hier

Beperken van de geluidshinder in de stad

Om de geluidsvervuiling in de stad te verminderen, kunnen stedenbouwkundige, planologische en verkeersmaatregelen worden toegepast:

Deze maatregelen bestaan uit:

  • Vermijd of verminder de geluidintensiteit aan de bron: bijvoorbeeld door vervoermiddelen, machines of werktuigen te gebruiken die ecologischer zijn en minder lawaai maken. Of door maatregelen die het verkeer verminderen, door het wegdek te veranderen...
  • Verminder de geluidsverspreiding in de stad : stedenbouwkundige oplossingen worden ingezet om buitenzones (parken, pleinen, woonstraten enz.) te beschermen.

Daarvoor worden er in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een aantal oplossingen voorgesteld en in de praktijk gebracht:

Mobiliteit

Mobiliteitsbeheersplannen zoals het GoodMove Plan of de Gemeentelijke mobiliteitsplannen zijn van belang voor het spreiden van de bronnen van geluidshinder door het verkeer, en voor het stimuleren van milieuvriendelijker vervoerswijzen. Bovendien dragen maatregelen om de snelheid van motorvoertuigen in de stad te verminderen, bij tot een beter geluidsklimaat in de wijken. Een snelheidsverlaging van 70 naar 50 km/u oplevert een daling van het geluidsniveau met 2 of 3 dB. Het Gewest streeft naar de uitvoering van de “Stad 30” (zie de maatregelen n°2 van de Quiet.Brussels plan).

Voor meer informatie, zie factsheet nr. 5 van het Vademecum voor wegverkeerslawaai in de stad:

Inrichting van de wegen

Lokale verkeersingrepen (snelheidsvertragers, verkeersplateaus, vertragingsbochten enz.) of de afbakening van zones met een speciaal statuut (zone 30, woonzone, voetgangerszone en speelzone enz.) zijn van invloed op de mobiliteit en de verkeerssnelheid en indirect ook op het geluidsniveau van het wegverkeer.

Voor meer informatie, zie factsheets nr. 8 en 9 van het Vademecum voor wegverkeerslawaai in de stad:

Ruimtelijke ordening

Binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn het Gewestelijk Bestemmingsplan en de Bijzondere Bestemmingsplannen op gemeentelijk niveau planologische instrumenten om de negatieve effecten van een lawaai veroorzakende bestemming (bedrijven, handelszaken enz.) nabij een gevoeliger bestemming (woningen, ziekenhuizen enz.) te voorzien, of om de bron van geluidshinder weg te houden van de te beschermen zones.

Voor meer informatie, zie factsheets nr. 5 en 10 van het Vademecum voor wegverkeerslawaai in de stad:

Inrichting van bufferzones, rustige zones

Ook de inrichting van bufferzones is een oplossing om zich te beschermen tegen het lawaai van de stad.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is bekend om zijn parken en het groene karakter van zijn binnenhuizenblokken. Door de rust en het groen dragen deze bij tot de kwaliteit van de leefomgeving.

De maatregelen 17 tot en met 22 van het plan Quiet.brussels zijn in het bijzonder gericht op de uitvoering, de monitoring en de verbetering van de Q-zones.

Voor meer informatie, zie factsheet nr. 10 van het Vademecum voor wegverkeerslawaai in de stad:

Inrichting van de gebouwen

De plaats van de gebouwen ten opzichte van elkaar is akoestisch van groot belang. Belendende gebouwen of gebouwen die verbonden zijn door afsluitmuren, vormen doeltreffende geluidsschermen. Hoge gebouwen met een minder gevoelige bestemming aan de rand van een bron van geluidshinder (een autoweg bijvoorbeeld) zijn eveneens een doeltreffende manier om achtergelegen, lagere en gevoeligere gebouwen te beschermen.

Voor meer informatie, zie factsheet nr. 10 van het Vademecum voor wegverkeerslawaai in de stad:

Plaatsing van geluidwerende obstakels

Geluidwerende muren, geluidsschermen, aarden wallen enz. zijn zeer nuttige en efficiënte inrichtingen om het lawaai tegen te houden. Maar in een stad zijn ze niet evident en is het van belang dat ze esthetisch worden ingepast in het stedelijke landschap.

Voor meer informatie, zie factsheet nr. 11 van het Vademecum voor wegverkeerslawaai in de stad:  

Ingrijpen op de materiaalkeuze

De elementen waaruit de stedelijke omgeving is opgebouwd (gebouwen, muren, bodembedekking, stadsmeubilair enz.) bezitten min of meer reflecterende of absorberende akoestische eigenschappen, naargelang de gebruikte materialen. Ook de keuze van een wegdek bijvoorbeeld is belangrijk om het stedelijke geluidsklimaat te beheersen.

Voor meer informatie, zie factsheet nr. 7 van het Vademecum voor wegverkeerslawaai in de stad:

Maskereffecten creëren

Indien er verschillende geluidsbronnen aanwezig zijn, kan het maskereffect ervoor zorgen dat slechts enkele hiervan worden waargenomen, liefst de meest aangename. Zo kan de aanwezigheid van een fontein of een bomenrij waar de wind doorheen speelt, het lawaai van een onaangename geluidsbron, zoals een autoweg, verzachten of doen verdwijnen.

Voor meer informatie, zie factsheet nr. 1 van het Vademecum voor wegverkeerslawaai in de stad:

Laten we nadenken over ons gedrag

Vergeet ook niet dat wij allemaal veroorzakers en slachtoffers zijn van geluidshinder. Wij maken lawaai door met onze auto te rijden, door het gazon te maaien, door een gezellig druk avondje op een terras. Omgekeerd zijn we blootgesteld aan de dagelijkse geluiden van onze buurt. Ons gedrag heeft dus een niet onaanzienlijke effect op het lawaai van de stad. Om met jouw buren goed samen te leven, het is langs hier…
Datum van de update: 28/09/2020