U bent hier

Geluid: een overzicht

Brussel leeft dag en nacht, en dat is dus te horen!

Het wegverkeer, het openbaar vervoer, de activiteiten van sommige kmo's, het socioculturele leven, buurtbewoners... het zijn alle stuk voor stuk bronnen van geluidshinder die onze rust kunnen verstoren.

Zowat 70% van de Brusselaars vindt lawaai een van de ergste vormen van milieuhinder die hun levenskwaliteit aantast. Meer dan 50% van de klachten die bij Leefmilieu Brussel worden ingediend, heeft te maken met geluidshinder. Globaal genomen wordt de stedelijke omgeving van het Gewest almaar lawaaieriger en de Brusselaars ondervinden vooral last van het lawaai van het wegverkeer en van vliegtuigen.

Blootstelling aan permanente of tijdelijke geluidsoverlast, overdag of 's nachts, heeft gevolgen voor de gezondheid en de levenskwaliteit in het algemeen. Epidemiologische studies tonen aan dat de risico's op een hartaanval met 40% toenemen bij langdurige blootstelling (20 jaar en langer) aan geluidsniveaus van 50 dB.

Om het welzijn van de bevolking te verzekeren, werd op 2 april 2009 een nieuw plan ter bestrijding van geluidshinder in de stad goedgekeurd, dat erop gericht is de geluidsoverlast in het Gewest te beheersen om voor iedereen een goede levenskwaliteit te garanderen.

Op deze website vindt u tevens kaarten van de mate waarin de bevolking is blootgesteld aan lawaai.

Datum van de update: 01/03/2019