U bent hier

Geluid: een overzicht

Brussel leeft dag en nacht, en dat is dus te horen!

Het wegverkeer, het openbaar vervoer, de activiteiten van sommige kmo's, het socioculturele leven, buurtbewoners... het zijn alle stuk voor stuk bronnen van geluidshinder die onze rust kunnen verstoren.

De Brusselaars vindt lawaai een van de ergste vormen van milieuhinder die hun levenskwaliteit aantast. De meerderheid van de klachten die bij Leefmilieu Brussel worden ingediend, heeft te maken met geluidshinder. Globaal genomen wordt de stedelijke omgeving van het Gewest almaar lawaaieriger en de Brusselaars ondervinden vooral last van het lawaai van het wegverkeer, van vliegtuigen en van de sirenes van de voertuigen van de hulpdiensten (Bron : peiling over de lawaaiperceptie 2017, Leefmilieu Brussels). Blootstelling aan permanente of tijdelijke geluidsoverlast, overdag of 's nachts, heeft gevolgen voor de gezondheid en de levenskwaliteit in het algemeen.

In oktober 2018, heeft het regionaal bureau van de WGO nieuwe richtsnoeren gepubliceerd door zich te baseren op de toenemende bewustwording over de problemen voor de gezondheid die te wijten zijn aan de blootstelling aan het omgevingslawaai. Volgens die aanbevelingen zou het lawaai dat aan het wegverkeer te wijten is, tot 53 decibel (dB) Lden en 45 dB Lnight, het lawaai van het spoorverkeer tot 54 dB Lden en 44 dB Lnight en het lawaai van het luchtverkeer tot 45 dB Lden en 40 dB Lnight beperkt moeten worden.

Om het welzijn van de bevolking te verzekeren, werd in 2019 een nieuw plan ter bestrijding van geluidshinder in de stad goedgekeurd : QUIET.BRUSSELS plan

De doelstellingen: de gevolgen van geluidshinder op de gezondheid verminderen, iedereen de mogelijkheid bieden toegang te krijgen tot rust en de aantrekkingskracht van de stad vrijwaren. 

Om alles te weten over het beheer van geluidshinder in het Brussels Gewest, kunt u alle rubrieken van het thema “Geluid” raadplegen:

Om meer te weten over de opleidingen en seminaries die door Leefmilieu Brussel georganiseerd worden op het thema van geluid: zie hier.

In het documentatiecentrum kan u alle rapporten en technische fiches over de geluidsproblematiek raadplegen. U kan er zoeken in de volledige wetenschappelijke en technische documentatie.

U kunt ook alle "factsheets geluid" van Leefmilieu Brussel raadplegen.

Datum van de update: 28/09/2020