U bent hier

Versterkt geluid verspreiden na middernacht: dien een aangifte in bij uw gemeente (professionnels)

Ongeacht het volume van het versterkte geluid, binnen of in openlucht, vanaf 21 februari 2018, u hebt altijd een vergunning nodig om tussen middernacht en 7 uur 's ochtend versterkt geluid te verspreiden.
Vergeet ook niet uw geluidsniveaus te registreren als u geluid boven de 85 dB (A) verspreidt!

Vanaf 21 februari 2018, als u tussen middernacht en 7 uur versterkt geluid wilt verspreiden, moet u altijd een aangifte van klasse 3 doen bij de gemeente waar uw etablissement zich bevindt, ongeacht het geluidsniveau. Deze verplichting geldt voor alle etablissementen die toegankelijk zijn voor het publiek,  ook voor evenementen in openlucht en voor tijdelijke evenementen.

Maar als uw etablissement voorkomt in rubrieken 135a en 135b van de lijst van de ingedeelde inrichtingen op grond van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen, namelijk:

  • een evenementenzaal
  • een bioscoopcomplex
  • een theaterzaal
  • een opera
  • een muziekhal
  • een feestzaal
  • een discotheek
  • een concertzaal 

en een totale oppervlakte heeft van meer dan 200 m², beschikt het over een milieuvergunning  en moet u geen specifieke bijkomende aangifte doen. Als uw vergunning wordt gewijzigd of als u een nieuwe aanvraag indient, zal het bestuur u echter vragen om de geluidsniveaus die u verspreidt en de uren van hun verspreiding op te geven.

Wat is de procedure?

Inrichtingen die reeds bestaan tijdens de inwerkingtreding van de wetgeving moeten deze aangifte bij hun gemeente indienen vóór 21 augustus 2018 (d.w.z. ten laatste 6 maanden na de inwerkingtreding van de reglementering). 

Meer informatie ? 

Datum van de update: 17/11/2021

Contact: 

Contact met ons nemen?
info@environnement.brussels
Infodienst : 02 775 75 75