U bent hier

Versterkt geluid in openlucht of in een tent (professionnels)

Wilt u een evenement in openlucht of in een tent organiseren in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en wilt u versterkt geluid verspreiden?

Ook in openlucht, vanaf 21 februari 2018, moet u de regels voor versterkt geluid altijd naleven! Er bestaat geen enkele afwijking op deze voorschriften, want het is de enige garantie om gehoorschade door versterkt geluid bij het publiek te voorkomen.

In sommige gevallen, wanneer er zich in de omgeving van het openluchtevenement woningen bevinden, is het mogelijk dat de verspreiding van luide muziek de geluidsnormen bij de omwonenden overschrijdt.
Als u denkt dat uw evenement zulke overlast zal veroorzaken, is het een goed idee om uw programmering aan te passen om de geluidsniveaus te verlagen en de omwonenden niet te storen.
Als de aard van het evenement het onmogelijk maakt om de geluidsniveaus te verlagen en u de regels voor versterkt geluid naleeft, kunt u een afwijking aanvragen bij de burgemeester van uw gemeente, zodat u uitzonderlijk en tijdelijk de geluidsnormen bij uw buren , kunt overschrijden en uw evenement legaal kunt organiseren.

Wat is de procedure?

  • Bezorg uw aanvraag ten minste 60 dagen voor het evenement schriftelijk of volgens de geldende bepalingen bij uw gemeentebestuur.

De burgemeester:

  • vraagt het advies van de naburige gemeenten die hinder kunnen ondervinden van het lawaai van het openluchtevenement;
  • stuurt u zijn beslissing ten laatste 45 dagen na de ontvangst van uw aanvraag. Als u binnen de 45 dagen geen beslissing ontvangt, is uw aanvraag afgewezen;
  • kan u onder bepaalde voorwaarden toelating geven.

Hang de beslissing uit bij de openluchtsite of de tent waar het evenement plaatsvindt.

Bijzonder geval:

De verplichting om een afwijking van de geluidsnormen voor de buren aan te vragen, geldt niet als u een openluchtevenement organiseert:

  • van 21 juli 's middags tot 22 juli 's middags
  • van 31 december om 18 uur tot 1 januari om 8 uur.

Meer informatie ? 

Datum van de update: 17/11/2021

Contact: 

Contact met ons nemen?
info@environnement.brussels
Infodienst : 02 775 75 75