U bent hier

Categorie 3. Bijzondere voorwaarden voor het informeren, beschermen en de controle (professionnels)

Wij vestigen de aandacht op het feit dat deze categorie 3 niet erg geschikt is voor aangrenzende gebouwen, gebouwen met een lage geluidsisolatie of openluchtevenementen, omdat ze op een dergelijk geluidniveau nauwelijks voldoen aan de geluidsnormen in hun omgeving. In dit geval is het raadzaam om categorie 1 te respecteren.

U baat een publiek toegankelijk etablissement  uit en u wenst versterkt geluid te verspreiden tot een niveau van maximaal 100 dB(A) en 115 dB(C), berekend op een duur van 60 minuten. De wet verplicht u om het publiek te informeren dat het zich in een lawaaierige geluidsomgeving bevindt en het risico loopt op een tijdelijke of blijvende aantasting van het gehoor. Ze verplicht u ook om maatregelen te nemen om het publiek te beschermen en om de verspreide geluidsniveaus op te volgen.

Vanaf 21 februari 2018, moet U:

 • De door de wet verplichte pictogrammen uithangen in uw etablissement en weergeven op uw tickets en affiches
  • Zorg ervoor dat de pictogrammen altijd zichtbaar zijn, in alle uitbatingsomstandigheden en bij elk type verlichting. 
  • Hang ze uit bij de deur of de toegang van uw  etablissement.
  • De minimale grootte van dit pictogram is 140 mm x 140 mm.

  

 

 

 

 

 

 

 

Dit pictogram moet in het etablissement voorkomen

Dit pictogram moet op tickets en affiches voorkomen (indien ze bestaan)

 • Ten minste één rustzone inrichten en ter beschikking stellen van het publiek.
  • Zorg ervoor dat in de rustzone het gemiddelde geluidsniveau op 15 minuten altijd lager is dan 85 dB (A).
  • Zorg ervoor dat de oppervlakte van de rustzone ongeveer 10% bedraagt van de totale voor het publiek toegankelijke oppervlakte van uw etablissement. 
  • Maak de rustzone gratis toegankelijk.
  • Hang er het door de wet verplichte pictogram goed zichtbaar uit (minimale grootte 140 mm x 140 mm).
 • Het publiek gehoorbescherming van het type oordoppen aanbieden
  • Bied ze gratis of tegen kostprijs aan.
  • Zorg ervoor dat de oordoppen de CE-markering  dragen.                              ​
 • Een referentiepersoon aanstellen die de naleving van de wetgeving voor versterkt geluid verzekert.
  • Verzeker u ervan dat deze persoon:
   • een door Leefmilieu Brussel georganiseerde opleiding in versterkt geluid heeft gevolgd;
   • een aanwezigheidsattest van deze opleiding bezit;
   • elk jaar een professionele gehoortest  aflegt onder toezicht van een NKO-arts;

    De gehoortest omvat ten minste een toonaudiometrie die de frequenties tot 8.000 Hz test.

   • een attest van de uitvoering van de jaarlijkse gehoortest bezit.
  • Bij een controle van uw etablissement moet u deze twee attesten ter beschikking stellen van de inspecteurs en de politiediensten.
 • Een registreertoestel met display (hierna toestel genoemd) installeren dat de geluidsniveaus in het etablissement weergeeft.

  • Installeer een toestel in elke zaal of bij elk podium dat versterkt geluid verspreidt.
  • Zorg ervoor dat het publiek de geluidsniveaus op het scherm van elk toestel kan lezen, ongeacht de verlichting in het etablissement.
  • Informeer het publiek over de weergave van de geluidsniveaus.
  • Verzeker u ervan dat de microfoon van elk toestel:
   • zo geplaatst is dat de meting representatief is voor het geluidsniveau waaraan het publiek wordt blootgesteld;
   • in het midden van de zaal wordt geplaatst, tussen het publiek en de belangrijkste luidsprekers (bijvoorbeeld bij de mengtafel)  ;

    Als de microfoon niet in het midden van de zaal kan worden geplaatst, mag hij op een andere plek worden geplaatst, maar dan moet een automatische correctie worden toegepast zodat de weergegeven waarden representatief zijn voor het geluidsniveau waaraan het publiek wordt blootgesteld.

   • bij zijn installatie en daarna jaarlijks wordt geijkt;
   • op een hoogte tussen 1,20 m en 5 m boven de vloer wordt geplaatst;
   • indien mogelijk op een afstand van minimaal 1 m van de zijwanden, het plafond en alle luidsprekers wordt geplaatst;
   • uitgerust is met een gepaste bescherming tegen beschadiging door vocht, rook, de in de zaal aanwezige mensen, enz.;
   • buiten het bereik van het publiek blijft;
   • toegankelijk is voor de inspecteurs en voor de politiediensten.
  • Bij een controle van uw etablissement moet u de bewijzen van de ijking ter beschikking stellen van de inspecteurs en de politiediensten.
  • Zorg ervoor dat de persoon die verantwoordelijk is voor de verspreiding van het versterkte geluid steeds toegang heeft tot de in de zaal of zalen verspreide geluidsniveaus.
  • Vraag de referentiepersoon of een geluidsexpert  om toezicht te houden bij de plaatsing van elk toestel.

   Natuurlijke of rechtspersoon wiens bevoegdheid op het vlak van akoestiek erkend is door de milieuwetgeving in minstens een van de drie gewesten van het land.

   • In Brussels Gewest
   • In Vlaams Gewest
   • In Waals Gewest
  • Zorg ervoor dat elk toestel gemakkelijk toegankelijk is voor de inspecteurs en de politiediensten.
  • Zorg ervoor dat het toestel de volgende technische kenmerken bezit:
   • De meetketen van elk toestel is ten minste van klasse 2 volgens de specificaties van de CEI 61672-1-norm;
   • Het scherm van elk toestel toont de drie volgende geluidsniveaus:
    • direct geluidsniveau in dB (A) (LAeq,1s)
    • niveau LAeq 60 minuten, glijdend
    • niveau LCeq 60 minuten, glijdend
   • Elk toestel heeft een lineair dynamisch gamma voor geluidsmetingen van minimaal 60 dB. De bovengrens van dit gamma moet correct worden gekozen om elke oververzadiging of overload te vermijden.
   • Het toestel is compatibel met verschillende IoT-platformen of met API's.
   • Het toestel is voorzien van een systeem dat elke wijziging van de geregistreerde gegevens belet of dat pogingen tot wijziging signaleert.
 • Een registreertoestel met display (hierna toestel genoemd) installeren dat de geluidsniveaus in het etablissement weergeeft en dat de gechiedenis van de geluidsniveaus bijhoudt.
  • Regel elk toestel voor de registratie van de volgende geluidsniveaus:
   • geluidsniveau LAeq, 1s 
   • geluidsniveau LCeq, 1s
   • niveau LAeq 60 minuten, glijdend 
   • niveau LCeq 60 minuten, glijdend 
  • Regel elk toestel voor de registratie van de geluidsniveaus:
   • gedurende ten minste 60 minuten
   • zodra de verspreiding van versterkt geluid begint;
   • tijdens de volledige periode waarin publiek aanwezig is;
   • tot de verspreiding van het geluid volledig stopt of het publiek niet langer aanwezig is.
  • Bewaar alle registraties van de geluidsniveaus gedurende 30 dagen.
  • De opgeslagen gegevens moeten kunnen worden overgezet naar een gestructureerd courant informaticaformaat (txt, csv, xls...) waarin het startuur van elke periode van verspreiding van versterkt geluid is aangegeven.

De buren respecteren

let op

Zelfs als u de regels voor de verspreiding van versterkt geluid stipt naleeft, moet u nog altijd de wetgeving over de strijd tegen buurtlawaai  naleven om de rust van uw buren te verzekeren. En als uw inrichting ingedeeld is , moet u zich nog steeds aan de in uw milieuvergunning bepaalde geluidsvoorwaarden houden. Er is echter een mogelijkheid om af te wijken van deze regels voor evenementen met versterkte geluidsverspreiding onder een tent of in de open lucht via een tijdelijke afwijking van de geluidsnormen bij de buren.

Meer informatie ? 

Datum van de update: 17/11/2021

Documenten: 

Download de Happy Ears pictogrammen:

Contact: 

Contact met ons nemen?
info@environnement.brussels
Infodienst : 02 775 75 75