U bent hier

Geluidshinder en houtverwerking

De continu werkende machines in de houtverwerking zijn meestal binnen geplaatst en kunnen een bron van lawaaihinder zijn. Zo vormt de afzuiging van stof een continue geluidsbron. Verder kunnen machines die buiten staan, zoals bij houtzagerijen of bij cyclonen die op het dak staan, voor overlast zorgen. Contactgeluid en trillingen kunnen voor lokale hinder zorgen bij voornamelijk kleinere bedrijven waarvan de werkplaats een gemeenschappelijke muur heeft met een buur.

Afzuiging van houtstof en zaagsel

Houtstof komt bij verschillende processen vrij: houtbewerkingen, opslag en houtverbranding. Het stof wordt afgezogen via een (multi-)cycloon, doekenfilter of mouwenfilter. Door continue stofafzuiging kunnen geluidsproblemen ontstaan omdat delen van het afzuigingsysteem buiten zijn opgesteld.

Wat kunt u doen?

  • Maak de stofafzuiging geluidsarm. Breng waar nodig geluidsisolatie aan (omkasting, dempers, …) of verplaats de installatie naar een ruimte waar de geluidshinder beperkt is.

  • Optimaliseer het debiet van de luchtafzuiging uit de werkplaats door de grootte van de schouwopening te wijzigen. Een grotere opening resulteert dikwijls in een tragere luchtuitstroom waardoor er minder lawaai is.

Houtbewerkingsmachines

Houtbewerkingsmachines komen voor in alle subsectoren van de houtverwerking. Het is mogelijk dat ze voor geluidsoverlast zorgen. Dit is vooral het geval bij machines die buiten opgesteld staan (bv. bij zagerijen) of bij toestellen die in werkruimten met gemeenschappelijke muren staan.

Wat kunt u doen?

  • Investeer in geluidsarmere machines, voorzie een omkasting rondom de luidruchtigste machines of plaats lawaaierige apparatuur binnen.
  • Plaats de machines op trillingsdempers. Dit kan op verschillende manieren gebeuren en kan enkel worden overwogen als de machines kunnen worden verplaatst.
  • Hou de ramen en toegangsdeuren van werkplaats steeds gesloten. Hierdoor kan  stof- en machinegeluid niet naar buiten ontsnappen.
  • Richt de werkplaats zo in dat geluidsknelpunten vermeden worden (bv. omring de werkplaats met ruimtes met een stille functie zoals de opslagruimte, de verfruimte, de droogruimte, kantoren, …).
  • Plaats geen machines vlakbij een gemeenschappelijke muur. Dit vermijdt onnodige trillingen en lawaai bij de buren.
Datum van de update: 28/09/2020