U bent hier

Waarneming en klachten

Het aantal klachten van de bevolking in verband met geluidshinder neemt voortdurend toe in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Zo werden er bv. voor het jaar 2006 ongeveer 250 klachten geregistreerd, terwijl er in 1997 nog slechts 110 werden geteld.

Volgens het openbaar onderzoek met betrekking tot het Geluidsplan, dat werd uitgevoerd tussen 15 oktober en 31 december 2008 en waaraan 3141 personen deelnamen, blijkt dat:

  • geluidsoverlast als tweede ergste vorm van milieuhinder wordt ervaren in Brussel (na de luchtkwaliteit maar vóór afval);
  • 54 % van de Brusselaars ontevreden zijn over het geluidsklimaat van het Gewest;
  • 20 % van de Brusselaars vinden dat hun woonplaats veel te lawaaierig is;
  • 35 % van de Brusselaars zeggen te lijden hebben onder buurtlawaai;
  • 16 % van de bevolking potentieel wordt blootgesteld aan aanzienlijke overlast.

De grafiek hieronder geeft de rangschikking van de geluiden die als hinderlijk of zelfs schadelijk voor de levenskwaliteit wordt ervaren:

Klassement van de geluidsbronnen volgens de aangevoelde hinder (.jpg)

Overlast door geluid is tamelijk moeilijk objectief te karakteriseren. Dit verschilt van persoon tot persoon, naargelang de omstandigheden, de leefwijze, de leeftijd, de cultuur... en het soort geluid.

Voor de Brusselaars zijn de gevolgen van geluidshinder zeer uitgesproken. De resultaten van een onderzoek dat in 2001 werd uitgevoerd door het WIV (Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid) illustreren dit duidelijk:

% van de gezinnen (binnen de groep die klaagt over geluidshinder) dat een of meer schadelijke gevolgen ondervindt van geluid (WIV, 2001)
 
  BHG België
Geprikkeldheid of irritatie 82,30% 75%
Effecten op de slaap 60,70% 58,50%
Storend voor de communicatie 18,40% 16,40%
Verminderde prestaties 16% 11,60%
Problemen door gehoorverlies 5,10% 5,20%
Andere 7,30% 6,20%

 

Datum van de update: 10/01/2019