U bent hier

Geluidsmetingen

Meetnet voor het omgevingsgeluid

Het globale geluidsklimaat van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt geëvalueerd door een netwerk van 17 vaste meetstations die elke seconde het geluidsniveau registreren. Met de tool Webnoise kan u de gegevens uit dit meetnet raadplegen.

Meetnet voor het geluid van treinen en vliegtuigen

Binnen dit netwerk van 17 stations zijn er 9 die meer bepaald het lawaai van het luchtverkeer en 3 die het lawaai van het spoorwegverkeer verwerken. Deze meetresultaten kunnen ook worden opgevraagd via de tool Webnoise.

Gerichte meetcampagnes

Afhankelijk van de behoeften, kunnen ook verschillende mobiele stations worden ingezet om specifieke meetcampagnes uit te voeren.

De zwarte punten

Woonzones in het Gewest waar veel geluidshinder wordt gemeten, werden als 'zwarte punten' geïdentificeerd en aangeduid. Voor deze zwarte punten worden specifieke maatregelen getroffen door het Gewest.

Datum van de update: 29/03/2019