U bent hier

Lawaai van het spoorwegverkeer

65 km spoorwegen doorkruisen dichtbewoonde delen van Brussel. Op basis van de kaart 'geluidshinder van het spoorwegverkeer', schatten we dat het verkeer een bron van geluidsoverlast is voor ongeveer 3 % van de Brusselse bevolking, doordat zij overdag en 's nachts worden blootgesteld aan een geluidsniveau van 55 dB(A) (Lden) of meer. 

Richtlijn 2002/49/EG voorziet om de 5 jaar een actualisatie van de kaarten.  Maar gezien de geringe evolutie van de gegevens, worden de kaarten en analyses van het lawaai van het spoorwegverkeer voor het jaar 2011 als identiek beschouwd aan deze berekend voor het jaar 2006.  De cartografie met de toestand in 2016 is opgesteld.

Raadpleeg de blootstellingskaarten met betrekking tot het spoorwegverkeer:

Momenteel bepaalt de milieuovereenkomst tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de NMBS voor het lawaai van treinen de drempelwaarden die niet mogen worden overschreden: 70 dB(A) overdag en 65 dB(A) 's nachts.

Op die basis is minder dan 1% van de bevolking blootgesteld aan geluidsniveaus boven de drempelwaarden.

Overschrijdingen van de dringende-interventiedrempels (73 dB(A) overdag en 68 dB(A) 's nachts) zijn zeer lokaal en slaan op ongeveer 400 personen overdag en 100 's nachts.

Datum van de update: 10/01/2019
Documenten: