U bent hier

Lawaai van vliegtuigen

Het lawaai van vliegtuigen blijft een van de vormen van geluidshinder waaronder de bevolking het meest te lijden heeft. Door de ligging van de luchthaven Brussel Nationaal, ontsnapt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest niet aan overvliegende toestellen die tijdens het opstijgen en landen veel geluidshinder veroorzaken.

Richtlijn 2002/49/EG voorziet om de 5 jaar een actualisatie van de kaarten.  De kaarten met de toestand in 2006 en 2011 werden aan de Commissie overgemaakt.  

Het luchtverkeer komt als geluidshinder op de tweede plaats bij enquêtes bij het publiek.

Op basis van het rapport van 2016 :

  • We schatten dat 5,1 % van de bevolking overdag en 's nachts wordt blootgesteld aan een geluidsniveau >= 55 dB(A) ten gevolge van vliegtuigen.
  • 8,7% van de Brusselse bevolking is mogelijkerwijs blootgesteld aan Ln-niveaus hoger dans 45dB(A).
  • Het aantal personen dat blootgesteld is aan vliegtuiglawaai is hoger in het weekend ten opzichte van de weekdagen (17,6% tegen 6,9% in de week), meer bepaald door het hogere gebruik van de Kanaalroute, dat een route is die dichtbevolkte gebieden overvliegt.

Raadpleeg de blootstellingskaarten met betrekking tot het luchtverkeer:

De geluidshinder veroorzaakt door het overvliegen van vliegtuigen boven het Brussels grondgebied maken het voorwerp uit van het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de bestrijding van geluidshinder voortgebracht door het luchtverkeer van 27 mei 1999.  Dit besluit definieert de te respecteren geluidsnormen aan de grond.  Inbreuken tegen deze normen worden op een continue manier vastgesteld.
Om er meer over te weten, raadpleeg de pagina betreffende vliegtuiglawaai in de actie van het Gewest.

Datum van de update: 01/02/2019
Documenten: