U bent hier

Geluidskaarten en blootstelling van de bevolking

Geluidskaarten

De 'geluidskaarten' dienen als hulpmiddel voor het nemen van beslissingen ter verbetering of behoud van de geluidsomgeving. Hun doel is een beeld te geven van de blootstelling aan het geluid door de bevolking en de hieraan gevoelige inrichtingen.

Deze kaarten zijn gebaseerd op simulatiemodellen, opgesteld voor de geluidsniveaus veroorzaakt door de verschillende vervoerswijzen die voorkomen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Ze duiden de geluidsimpact aan van elk van de vervoerswijzen. Het totale geluidsklimaat van het Gewest wordt gegeven door de multi-blootstellingskaart. Deze kaart groepeert de geluidsniveaus van alle vervoerswijzen. Toegang tot deze kaarten wordt verkregen via de publicaties vermeld onderaan deze pagina.

De geluidsniveaus worden uitgedrukt in decibel. Ze werden in simulatiemodellen gegoten voor verschillende indicatoren: 'Lday', 'Lnight' die overeenstemmen met de modellisatie van de geluidsniveaus voor welbepaalde periodes.

Met het oog op de gezondheid is het belangrijk dat er 's avonds en 's nachts rustigere periodes zijn. Om rekening te houden met deze behoeften, werd nog een andere indicator ingevoerd: de indicator Lden. Deze voegt de gemeten geluidsniveaus over 24 u samen, verhoogd met een wegingsfactor voor de nacht- en avondperiodes. Deze indicator is een algemene hinderindicator.

De kaarten geven duidelijk weer dat het wegverkeer de grootste bron van geluidshinder is.

Het algemene geluidsklimaat van het Gewest wordt gegeven door de multi-blootstellingskaart die de geluidsniveaus hoger dan veroorzaakt door alle vervoerswijzen samenvoegt.

Uit deze modellering blijkt dat 69 % van de bevolking is blootgesteld aan een geluidsniveau hoger dan 55 dB(A) Lden.

's Nachts is 43 % van de bevolking blootgesteld aan een reëel niveau van 55dB (Lnight).

De geluidsniveaus worden gemeten aan de voorgevel van de woningen, wat betekent dat sommige inwoners ondanks alles toch zouden kunnen genieten van een rustige gevel in hun woning. Het blijkt evenwel dat ongeveer 57 % van de bevolking die overdag en 's nachts is blootgesteld aan geluidsniveaus van meer dan 65 dB Lden, niet over een dergelijke rustige gevel beschikt.

De cartografie met de multi-blootstellingstoestand (lawaai van vliegtuigen, wegverkeer en spoorwegverkeer) 2016 is opgesteld.
De multi-blootstellingskaarten raadplegen :

Datum van de update: 10/01/2019