U bent hier

De Q-zones: akoestische comfortzones en stille zone

Om te voldoen aan de verplichtingen van de Richtlijn 2002/49/EG inzake de evaluatie en de beheersing van omgevingslawaai, met betrekking tot de definitie van stille zones, heeft Leefmilieu Brussel verschillende zones in het Brusselse Gewest afgebakend op basis van bepaalde criteria, zoals de vergroening, de omvang van de zone en het geluidsniveau dat is vastgesteld overeenkomstig de geluidskaarten van het vervoer over land:

  • Een stille zone (het Zoniënwoud): bosgebied van gewestelijk belang, voor het publiek toegankelijk, met een oppervlakte van meer dan 4 ha, uitgerust met stedelijke voorzieningen en stadsmeubilair en met een geluidsniveau Lden van minder dan 55 dB(A) op ten minste 50% van de oppervlakte.
  • Comfortzones in de openbare ruimten: hoofdzakelijk groene ruimten, bossen of begraafplaatsen van meer dan 10.000 m² en openbare toegangswegen van meer dan 100 m, uitgerust met stedelijke voorzieningen en stadsmeubilair en met een geluidsniveau Lden van minder dan 55 dB(A) op ten minste 50% van hun oppervlakte.
  • Comfortzones in de wijken: voornamelijk woonwijken met een geluidsniveau Lden van minder dan 55 dB(A) en weinig industriële activiteiten, horeca, handel en avondactiviteiten.
  • Secundaire comfortzones: hoofdzakelijk groene ruimten, bossen, begraafplaatsen van minder dan 10.000 m², openbare toegangswegen van minder dan 100 m en plantsoenen, uitgerust met stedelijke voorzieningen en stadsmeubilair en gelegen in een comfortzone in de wijken.

Deze vier zones binnen het Brusselse grondgebied stemmen overeen met de gebieden die beschermd moeten worden.

  • er bestaan ook potentiële akoestische comfortzones die al gedeeltelijk aan bovenstaande criteria voldoen.
  • sommige delen van het gewestelijk grondgebied hebben geen aanbod inzake stille zones en zijn zones die een uitdaging vormen voor het nastreven van een evenwichtig en eerlijk netwerk.

Voor al deze gebieden is een specifieke strategie voor de preventie en bestrijding van geluidshinder nodig (zie met name de maatregelen 17 tot en met 22 van het plan Quiet.brussels dat zich voornamelijk richt op het creëren, bewaken en verbeteren van Q-zones). 

U kunt de kaart van "de Q-zones”  raadplegen met de interactieve kaartentool van Leefmilieu Brussel. Voor bepaalde parken in het Brussels Gewest (aangeduid met een zwarte stip op de kaart) vindt u op de kaart een url-link waarmee u een gedetailleerde akoestische studie kunt downloaden.

Datum van de update: 28/09/2020