U bent hier

Lawaai van ingedeelde inrichtingen

De activiteiten waarvoor het grootst aantal klachten worden ingediend, situeren zich in de horeca, de woonsector (gedrag van bewoners en installaties) en de detailhandel.

Het QUIET.BRUSSELS plan voorziet met name in:

  • De voorwaarden definiëren voor het samengaan van luidruchtige en gevoelige functies
  • Een evenwichtig kader herzien en uitwerken voor de verdelingvan geluidsoverlast afkomstig van ingedeelde activiteiten of inrichtingen

Om alles te weten ove de verplichtingen inzake geluid van ingedeelde inrichtingen : zie hier.

Voor meer informatie over geluidsbeheer van lawaaierige installaties: zie onze pagina Het lawaai van (HVAC-) installaties verminderen.

Iedereen die hinder ervaart van het geluid van een ingedeelde inrichting, kan via het regionale “Ruisinfo portaal” een klacht indienen bij zijn gemeentebestuur of Leefmilieu Brussel teneinde de geproduceerde geluidsniveaus te laten controleren. Als daaruit blijkt dat de opgelegde normen inderdaad overschreden worden, zal het bestuur een opvolgingsprocedure opstarten. De verschillende procedures afhankelijk van het type overlast, het regionale “RuisInfo portaal”  legt de toepasselijke wetgeving uiteen en verwijst u door naar het juiste klachtenformulier.

Datum van de update: 16/11/2021