U bent hier

Lawaai van het stedelijk openbaar vervoer

Het verbeteren van de capaciteit van het openbaar vervoer is zowel in het beheerscontract van de MIVB als in het kader van de uitvoering van het GEN voorzien. Het Gewest wil alle maatregelen die erop gericht zijn het gebruik van individuele motorvoertuigen te beperken, compenseren door een aangepast aanbod aan openbaar vervoer.

Aangezien het openbaar vervoer ook geluidsoverlast kan veroorzaken, dient het Gewest er tevens op toe te zien dat de uitbreiding van de openbare vervoerscapaciteit gepaard gaat met een zorgvuldig beheerde en geplande strijd tegen geluidshinder (zie QUIET.BRUSSELS plan).

 

Vanuit dit standpunt integreert de MIVB in het beheerscontract met het BUV en Leefmilieu Brussel een beleid tot vermindering van de geluidshinder. Dit is gebaseerd op:

 • de opname van geluidsnormen in de bestekken;
 • de aankoop van rollend materieel en infrastructuur;
 • een aangepast rijstijl van de bestuurders;
 • de definitie van geluidsdoelstellingen die het openbaar vervoer moet naleven.

Op 25 juni 2004 ondertekenden de MIVB en Leefmilieu Brussel een overeenkomst ter bestrijding van het lawaai en de trillingen veroorzaakt door het openbaar vervoer.

 • Deze voorziet in:
  de aankoop van beter rollend materieel en infrastructuur;
 • de naleving van de referentiewaarden van het luchtverkeerslawaai voor de trillingen veroorzaakt door de metro en de nieuwe traminfrastructuren;
 • het sensibiliseren van de bestuurders voor een geluidsarmere rijstijl;
 • het opstellen van een saneringsplan voor de zwarte punten;
 • een eenvormig beheer van de klachten;
 • maatregelen zoals het gebruik van trillingdempende steunplaten voor de spoorlijnen, trillingsarme wissels of snelheidsbeperkingen.

Een Bus-overeenkomst die werd ondertekend door het BHG en de MIVB voorziet in:

 • de uitvoering van een studie om de LDEN-grenswaarden voor het geluid van de MIVB-bussen vast te leggen ;
 • de uitwisseling van gegevens om de bussen op te nemen in het geluidskadaster van het vervoer ;
 • een bilateraal beheer van de klachten tussen de MIVB en Leefmilieu Brussel ;
 • preventieve acties (opleiding van de chauffeurs, het hoofdstuk "akoestiek en trillingen" van de effectenrapporten van de MIVB, de aankoop van minder luidruchtige bussen, het promoten van akoestisch gunstige wegbedekking, ...) ;
 • een duidelijk protocol voor de curatieve acties.

Om alle kaarten en gegevens over de blootstelling aan geluid van het stedelijk openbaar vervoerdie door Leefmilieu Brussel worden geproduceerd te raadplegen, zie de pagina: " Cartografie van het geluid van stedelijk openbaar vervoer".

Datum van de update: 28/09/2020