U bent hier

Categorie 2. Bijzondere informatievoorwaarden (professionnels)

Wij vestigen de aandacht op het feit dat deze categorie 2 niet erg geschikt is voor aangrenzende gebouwen, gebouwen met een lage geluidsisolatie of openluchtevenementen, omdat ze op een dergelijk geluidniveau nauwelijks voldoen aan de geluidsnormen in hun omgeving. In dit geval is het raadzaam om categorie 1 te respecteren.

U baat een publiek toegankelijk etablissement  uit en u wenst versterkt geluid te verspreiden tot een niveau van 95 dB(A) en 110 dB(C), berekend op een duur van 15 minuten. De wet verplicht u om het publiek te informeren dat het zich in een lawaaierige geluidsomgeving bevindt en het risico loopt op een tijdelijke of blijvende aantasting van het gehoor. 

 

Vanaf 21 februari 2018, moet U:

 • De door de wet verplichte pictogrammen uithangen.
  • Zorg ervoor dat de pictogrammen altijd zichtbaar zijn, in alle uitbatingsomstandigheden en bij elk type verlichting
  • Hang ze uit bij de deur of de toegang van uw etablissement.
  • De minimale grootte van dit pictogram is 140 mm x 140 mm.

 

 

 

 

 

 

 

Dit pictogram moet in het etablissement voorkomen

 

 

 

 

 

 

Dit pictogram moet op tickets en affiches voorkomen (indien ze bestaan)

 • Een display (hierna toestel genoemd) installeren die de geluidsniveaus in het etablissement weergeeft.
  • Installeer een toestel in elke zaal of bij elk podium dat versterkt geluid verspreidt.
  • Zorg ervoor dat het publiek de geluidsniveaus op het scherm van elk toestel kan lezen, ongeacht de verlichting in het etablissement. 
  • Informeer het publiek over de weergave van de geluidsniveaus.
  • Verzeker u ervan dat de microfoon van elk toestel:
   • zo geplaatst is dat de meting representatief is voor het geluidsniveau waaraan het publiek wordt blootgesteld;
   • in het midden van de zaal wordt geplaatst, tussen het publiek en de belangrijkste luidsprekers (bijvoorbeeld bij de mengtafel) ;

    Als de microfoon niet in het midden van de zaal kan worden geplaatst, mag hij op een andere plek worden geplaatst, maar dan moet een automatische correctie worden toegepast zodat de weergegeven waarden representatief zijn voor het geluidsniveau waaraan het publiek wordt blootgesteld.

   • bij zijn installatie en daarna jaarlijks wordt geijkt;
   • op een hoogte tussen 1,20 m en 5 m boven de vloer wordt geplaatst;
   • indien mogelijk op een afstand van minimaal 1 m van de zijwanden, het plafond en alle luidsprekers wordt geplaatst;
   • uitgerust is met een gepaste bescherming tegen beschadiging door vocht, rook, de in de zaal aanwezige mensen, enz.;
   • buiten het bereik van het publiek blijft;
   • toegankelijk is voor de inspecteurs en voor de politiediensten
  • Bij een controle van uw etablissement moet u de bewijzen van de ijking ter beschikking stellen van de inspecteurs en de politiediensten.
  • Zorg ervoor dat de persoon die verantwoordelijk is voor de verspreiding van het versterkte geluid steeds toegang heeft tot de in de zaal of zalen verspreide geluidsniveaus. 
  • Zorg ervoor dat elk toestel gemakkelijk toegankelijk is voor de inspecteurs en voor de politiediensten.
  • Zorg ervoor dat het toestel de volgende technische kenmerken bezit:
   • De meetketen van elk toestel is ten minste van klasse 2 volgens de specificaties van de CEI 61672-1-norm.
   • Het scherm van elk toestel toont de drie volgende geluidsniveaus:
    • directe geluidsniveau in dB (A) (LAeq,1s)
    • niveau LAeq 15 minuten glijdend
    • niveau LCeq 15 minuten glijdend
   • Elk toestel heeft een lineair dynamisch gamma voor geluidsmetingen van minimaal 60 dB. De bovengrens van dit gamma moet correct worden gekozen om elke oververzadiging of overload te vermijden.

                            Het toestel is compatibel met verschillende IoT-platformen of met API's.

 • Als uw etablissement na middernacht versterkt geluid verspreidt, moet u een registreertoestel met display plaatsen (hierna toestel genoemd) dat naast de bovenvermelde voorschriften de geluidsniveaus registreert en de geschiedenis bijhoudt.
  • Regel elk toestel zodanig dat het de volgende geluidsniveaus registreert:
   • geluidsniveau LAeq, 1s
   • geluidsniveau LCeq, 1s
   • niveau LAeq 15 minuten, glijdend
   • niveau LCeq 15 minuten, glijdend
  • Regel elk toestel voor de registratie van de geluidsniveaus:
   • gedurende ten minste 60 minuten;
   • zodra de verspreiding van versterkt geluid begint;
   • tijdens de volledige periode waarin publiek aanwezig is;
   • tot de geluidsverspreiding volledig stopt of het publiek niet langer aanwezig is.
  • Bewaar alle registraties van de geluidsniveaus gedurende 30 dagen.
  • De opgeslagen gegevens moeten kunnen worden overgezet naar een gestructureerd courant informaticaformaat (txt, csv, xls...) waarin het startuur van elke periode van verspreiding van versterkt geluid is aangegeven. 
  • Zorg ervoor dat het toestel is voorzien van een systeem dat elke wijziging van de geregistreerde gegevens belet of dat pogingen tot wijziging signaleert.

De buren respecteren

Let op :

Zelfs als u de regels voor de verspreiding van versterkt geluid stipt naleeft, moet u nog altijd de wetgeving over de strijd tegen buurtlawaai naleven om de rust van uw buren te verzekeren. En als uw inrichting ingedeeld is , moet u zich nog steeds aan de in uw milieuvergunning bepaalde geluidsvoorwaarden houden. Er is echter een mogelijkheid om af te wijken van deze regels voor evenementen met versterkte geluidsverspreiding onder een tent of in de open lucht via een tijdelijke afwijking van de geluidsnormen bij de buren worden. 

Meer informatie ? 

Datum van de update: 17/11/2021

Documenten: 

Download de Happy Ears pictogrammen:

Contact: 

Contact met ons nemen?
info@environnement.brussels
Infodienst : 02 775 75 75