U bent hier

Versterkt geluid: een risico voor de gezondheid!

Het individu in het algemeen en het publiek in het bijzonder worden sinds de inburgering van de draadloze muziekspeler en de ontwikkeling van voortdurend krachtigere professionele geluidsinstallaties aan te hoge volumes blootgesteld: versterkt geluid, steeds meer en steeds luider! Maar onze oren zijn complexe en kwetsbare organen. Versterkt geluid heeft gevolgen voor de gezondheid.

Gezondheidsrisico's 

De risico's voor het gehoor zijn welbekend. Sommige mensen ervaren gehoorvermoeidheid, anderen krijgen tijdelijk last van suizende of fluitende oren. Na verloop van tijd doen die trauma's het oor sneller verouderen en leiden ze tot vroegtijdige doofheid. Weer andere mensen lijden aan blijvende tinnitus  of een slechter gehoor (of hypoacusis . Deze symptomen wijzen op een acuut oorletsel en onomkeerbaar gehoorverlies.

Tinnitus wordt gekenmerkt door geluiden die men waarneemt in het oor zonder dat er geluid van buitenaf komt. Deze geluiden kunnen in een van beide oren worden gehoord, of in beide oren. Het kan gaan om: fluiten, suizen of tuiten.

Hardhorendheid is een vorm van gehoorschade die wordt gekenmerkt door gehoorverlies zonder duidelijke oorzaak. Het kan gaan van lichte tot zware schade, tot zelfs doofheid.

De enige remedie voor die handicap is een hoorapparaat. Maar mensen die aan tinnitus of hyperacousie  lijden, schieten zelfs daar weinig mee op. Een beschadigd oor zal zijn natuurlijke werking nooit terugkrijgen.

Verhoogde gehoorscherpte is een gehooraandoening die optreedt na een geluidstrauma (blootstelling aan geluid met een te hoge intensiteit en gedurende te lange tijd). Mensen die aan verhoogde gehoorscherpte lijden, horen geluiden op een vrij laag niveau, terwijl ze een gemiddelde geluidsintensiteit als te sterk of zelfs pijnlijk ervaren.

Risicofactoren

De gevaren voor het gehoor en de andere gezondheidsrisico's , hangen af van het geluidsniveau, de duur van de blootstelling en de gevoeligheid van de persoon (vermoeide of zieke mensen, jongeren, zwangere vrouwen).

Niet-auditieve risico's kunnen ook ernstige vormen aannemen. Het kan gaan om slaapstoornissen, slapeloosheid, vermoeidheid, stress, leer- en concentratiestoornissen, en zelfs hart- en vaatziekten en verhoogde bloeddruk. 

We mogen niet denken dat we aan lawaai wennen en dat ons lichaam zich aanpast. De meeste jongeren denken dat ze tegen lawaai bestand zijn en beschermen hun gehoor niet wanneer ze aan hoge geluidsniveaus worden blootgesteld.

Hoe vaker het oor op jonge leeftijd aan lawaai wordt blootgesteld, hoe groter het risico van vroegtijdige doofheid.
Het is ook bewezen dat wanneer zwangere vrouwen plaatsen met zwaar versterkt geluid bezoeken, dit gevolgen heeft voor het gehoor van het ongeboren kind. De buik, de baarmoeder en de placenta verzachten het geluid van de buitenwereld, maar voor lage frequenties is die demping gering tot zelfs onbestaand!

Onthoud ook dat alcohol, drugs en geneesmiddelen de geluidsperceptie vervormen en het pijngevoel verzachten.

En lage frequenties?

De evolutie van de techniek en de muziek heeft geleid tot meer geluid op lage frequenties.
Het menselijk oor is niet voor alle geluidsfrequenties even gevoelig. Zo horen we bij een gelijk volume hoge tonen beter dan lage.
Maar hoe hoger het volume, hoe groter de gevoeligheid van het oor voor lage frequenties. Vanaf ongeveer 85 dB(A) worden lage frequenties gevaarlijk voor het gehoor en kunnen ze ook de werking van het organisme verstoren (evenwichtsproblemen, klaplong).
De milieu- en gezondheidsreglementeringen gebruiken vooral dB(A) als meeteenheid, maar het Brussels Gewest speelt een pioniersrol door voortaan ook met lage frequenties rekening te houden en in dB(C)  uitgedrukte grenswaarden te hanteren..

De decibel meet de geluiden tussen de gehoordrempel en de pijngrens, met waarden tussen 0 dB (A) en 120 dB (A). De decibel geeft de geluidsintensiteit weer.
Om een geluidsniveau in één enkele waarde uit te drukken die een beeld geeft van de waarneming van het geluid door het menselijk oor, past men filters voor de frequentieweging toe op de decibel:

  • de wegingsfilter A komt overeen met de waarneming tijdens een normaal gesprek. Het met deze filter gecorrigeerde geluidsniveau wordt uitgedrukt in dB (A).
  • de wegingsfilter C houdt rekening met de gevoeligheid van het menselijk oor voor lage frequenties en is beter geschikt voor het weergeven van geluidsniveaus boven de 85 dB. Het met deze filter gecorrigeerde geluidsniveau wordt uitgedrukt in dB (C).

En de wetgeving ?

De Brusselse wetgeving is in de eerste plaats bedoeld om het publiek te beschermen tegen de gehoorschade die zwaar versterkt geluid kan veroorzaken. Het  bepaalt, vanaf 21 februari 2018, drie in decibel uitgedrukte drempels en legt voorwaarden op afhankelijk van de aan deze situaties gekoppelde geluidsvolumes.

Meer informatie ? 

Datum van de update: 17/11/2021

Contact: 

Contact met ons nemen?
info@environnement.brussels
Infodienst : 02 775 75 75