U bent hier

De bronnen van geluidshinder

We onderscheiden twee grote groepen geluiden, die elk specifieke maatregelen vereisen.

Structurele geluiden die verband houden met het wegverkeer (auto's, vrachtwagens, motoren, bus, tram, metro en afvalophaal- en straatreinigingsdiensten), het spoorwegverkeer en het luchtverkeer.

Conjuncturele geluiden die eerder lokaal en/of occasioneel zijn en verband houden met installaties (bouwterreinen, aircosystemen, machines, HORECA-zaken, theaterzalen, discotheken, sportzalen enz.), met de buurt (scholen of muziek, werkzaamheden, honden enz.) en met de openbare weg (individueel gedrag, markten, kermissen enz.).

De typische geluiden van een stedelijke omgeving zijn de volgende :

  • Het wegverkeer: De intensiteit van het wegverkeerslawaai is vooral afhankelijk van het volume en het soort verkeer (auto's, vrachtwagens...), het motortype en de banden, en van de inrichting en het wegdek van de wegen.  Het geluidsniveau is eveneens afhankelijk van de snelheid van de voertuigen en van de rijstijl van de automobilisten.
  • Het stedelijk openbaar vervoer: Globaal genomen is het lawaai afhankelijk van de staat van het rollend materieel en het wegennet. De inrichting en het wegdek van de wegen kunnen eveneens van invloed zijn, evenals de rijstijl van bepaalde bestuurders.
  • Het spoorwegverkeer: Het lawaai van het spoorwegverkeer is voornamelijk toe te schrijven aan de staat van het spoornet, aan het soort trein (passagierstrein, goederentrein) en aan de kwaliteit van het rollend materieel. Ook de snelheid en de frequentie van de treinen zijn van invloed op het geluidsniveau.
  • Lawaai van vliegtuigen: Globaal genomen is het geluidsniveau afhankelijk van de frequentie van de vluchten, de vluchtprocedures en het soort vliegtuigen.
  • Lawaai van installaties: De werking van koelinstallaties, luchtkokers, aircosystemen, verwarmingssystemen... kan aan de basis liggen van geluidshinder voor de omgeving.
  • Buurtlawaai: Terrassen van cafés en restaurants, discotheken... kunnen lawaaihinder veroorzaken. Het gebruik van tal van huishoudelijke toestellen zoals tv, hifiketen, grasmaaier... draagt eveneens bij tot een toenemend omgevingsgeluid. Tot slot is ook het gedrag van de bewoners (stapgeluiden, bespelen van muziekinstrumenten, spelende kinderen, blaffende honden...) een bron van lawaai.
Datum van de update: 28/07/2021