U bent hier

Akoestische zwarte punten

Zwarte punten zijn bewoonde zones waar zich een concentratie van geluidsbronnen voordoet en/of een hoog aantal klachten wegens geluidshinder wordt geregistreerd. De geluidssituatie wordt er als hinderlijk ervaren.

Ze worden vastgesteld door Leefmilieu Brussel:

  • of door het analyseren van de kaarten van het auto- en spoorverkeerslawaai opgesteld door Leefmilieu Brussel. Deze zones worden zwarte punten van het spoorwegverkeer en zwarte punten van het wegverkeer genoemd.
  • of bij de behandeling van collectieve klachten van de bewoners van een buurt met een geluidsprobleem (procedure ‘artikel 10’,verwijzend naar artikel 10 van de Ordonnantie van 17 juli 1997 betreffende de strijd tegen geluidshinder in een stedelijke omgeving).

Het Gewest voert een curatief beleid op de plaatsen waar zich ernstige problemen voordoen voor de gezondheid en het welzijn van de bevolking. Het plan Quiet.Brussels, aangenomen in 2019, bevestigt deze strategie opnieuw, met name in maatregel 6.

In deze context bestaat de opdracht van Leefmilieu Brussel erin "zwarte punten in de geluidsomgeving" te blijven identificeren en corrigerende maatregelen voor te stellen en/of te implementeren om de geluidshinder aanzienlijk te verminderen en de zones met een hoge blootstelling te saneren. 

Om dit te bereiken, versterkt Leefmilieu Brussel de samenwerking met alle betrokken publieke actoren, in het bijzonder Brussel Mobiliteit (mobiliteitsplanning, aanleg, onderhoud en beheer van gewestelijke wegeninfrastructuur), Beliris, Perspective.brussels, Urban.brussels, Citydev.Brussels de Maatschappij voor Stedelijke Inrichting, de MIVB, De Lijn, TEC, BGHM en Net Brussel, NMBS/Infrabel, Belgocontrol, de gemeenten, de politie enz.

De kaart van de "Akoestische zwarte punten" maakt het mogelijk om enkele van de in deze context bestudeerde zones te visualiseren en om voor sommige ervan de samenvatting van de resultaten van de uitgevoerde geluids- en trillingsmetingen en de voorgestelde oplossingen te raadplegen.

Daarnaast heeft Leefmilieu Brussel ook bepaalde zwarte punten in de groene ruimten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geïdentificeerd. De bevindingen zullen worden gebruikt als onderdeel van de strategie voor de Q-zones.

Datum van de update: 28/09/2020