U bent hier

Premies voor geluidsisolatie

Ondervindt u geluidshinder? Dan kunt u in bepaalde omstandigheden subsidies krijgen voor de geluidsisolatie van uw woning. Een besluit van de Brusselse regering voegde deze premies samen met de regionale premies voor woningrenovatie.

Weet dat de geluidsisolatiewerken van een woning enkel kunnen worden gesubsidieerd in het kader van de renovatiepremie indien de gedetailleerde eisen in de Code van Goede Praktijk of  technisch  referentiekader inzake geluidsisolatie voor de premie voor de renovatie van het woonmilieu worden nageleefd.

Alle informatie over deze premies en de aanvraagformulieren bevinden zich op het portaal huisvesting van het Gewest.

De Directie Stadsvernieuwing van Urban.Brussels staat in voor het toekennen en opvolgen van de gewestelijke premies voor woningrenovatie en gevelverfraaiing en voor het informeren hierover.

Datum van de update: 28/07/2021