U bent hier

Code van goede geluidspraktijken

De "Code van goede geluidspraktijken" is een praktisch en volledig document dat een beschrijving geeft van de technieken voor akoestische isolatie voor de meest voorkomende gebouwtypes in het Brussels Gewest.

Dit document maakt het mogelijk aannemers maar ook particulieren te begeleiden bij geluidsisolatiewerken.

De "Code van goede geluidspraktijken" bestaat uit 23 technische fiches die in verschillende hoofdstukken zijn ondergebracht.

Het eerste hoofdstuk, "Materialen", handelt over de soorten van geluid en over alle soorten van materialen die in een akoestisch systeem worden aangewend.

De drie volgende hoofdstukken gaan dieper in op verschillende technieken voor akoestische isolatie via constructie-elementen: vloeren tussen woningen, muren tussen woningen en gevelelementen.

Het vierde hoofdstuk, "andere werken", geeft meer informatie over bepaalde werken die door de premie voor de renovatie van het woonmilieu gesubsidieerd worden en aan geen enkele eis op akoestisch gebied zijn onderworpen, maar die tot geluidshinder zouden kunnen leiden.

Voor elke soort ingreep, geeft men:

  • de lijst van de uit te voeren werkzaamheden;
  • de eisen voor deze werken;
  • de na te leven minimumcriteria opdat deze werken recht zouden geven op de renovatiepremie;
  • aanvullende adviezen voor de bouwheer.

Goed om weten 

Om in het raam van de renovatiepremie subsidies te verkrijgen voor werkzaamheden voor de akoestische isolatie van een woning, moeten de vereisten zoals vermeld in de "Code van goede geluidspraktijken" of het technisch referentiekader inzake geluidsisolatie voor de premie voor de renovatie van het woonmilieu in acht worden genomen.

Datum van de update: 25/02/2021