U bent hier

Meetnet voor het omgevingsgeluid

Omgevingsgeluid

Leefmilieu Brussel beheert een netwerk van geluidsmeters die de geluidsomgeving van het Gewest permanent opvolgen.

Meetnet voor het omgevingsgeluid

Met dit netwerk van 17 vaste stations kan men continu de evolutie van de geluidsniveaus van het omgevingsgeluid volgen (zonder onderscheid van de geluidsbronnen).

Op elk meetpunt worden er vastgelegde indicatoren en geluidswaarden berekend.

Het is mogelijk de resultaten te berekenen voor verschillende periodes (dag, week, maand, jaar) en voor verschillende tijdvakken van de dag.

Ze kunnen zowel cartografisch (voor het volledige meetnet) als grafisch (per station en voor de respectieve periodes) worden weergegeven.

Meetnet voor het trein- en vliegtuiglawaai

Binnen dit netwerk van 17 stations zijn er 9 die meer bepaald het lawaai van het luchtverkeer en 3 die het lawaai van het spoorwegverkeer verwerken.

Het betreft meetposten die beïnvloed worden door een overheersende geluidsbron zoals voorbijrijdende treinen of overvliegende vliegtuigen.

Deze geluidsgebeurtenissen kunnen gelokaliseerd, bevestigd en gekenmerkt worden door een geluidscijfer zoals het maximaal geproduceerde geluidsniveau voor een voorbijrijdende trein of een overvliegend vliegtuig.

Met een kaart krijgt u zicht op de maximale geluidsniveaus die door voorbijrijdende treinen of overvliegende vliegtuigen gegenereerd worden in de meetstations die voornamelijk de invloed van deze geluidsbronnen ondergaan.

Alle meetresultaten kunnen geraadpleegd worden via de tool Webnoise

Datum van de update: 10/01/2019