U bent hier

Acties van het Gewest

De ordonnantie 

Om effectief een geïntegreerd beleid te voeren in verband met geluidshinder, heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in 1997 een specifieke wetgeving goedgekeurd: de Ordonnantie betreffende de strijd tegen geluidshinder in een stedelijke omgeving. Het doel hiervan is het welzijn van de bevolking te verzoenen met de behoeften inzake mobiliteit, economische activiteiten en ontspanning van onze hoofdstad.

Geluidsplan

In juni 2000 leidde deze reglementering tot de uitwerking van een eerste geluidsplan. Op 2 april 2009 keurde de Brusselse regering een tweede plan ter bestrijding van geluidshinder goed. Dit geldt voor de periode 2008-2013 en werd eind 2008 onderworpen aan een openbaar onderzoek. In 2012, werd het plan geëvalueerd.

In afwachting van een nieuw geluidsplan, blijft het geluidsplan 2008-2013 van toepassing.

Datum van de update: 10/01/2019