U bent hier

Een PLAGE voor grote gebouwenparken

plageobligatoire.png

Architecte : Urban Platform Architects  -  Photo : Bernard Boccara

Is uw organisatie eigenaar of gebruiker van een groot gebouwenpark in het Brussels gewest? Dan bent u misschien wel onderworpen aan de verplichting om een Plan voor Lokale Actie voor het Gebruik van Energie (PLAGE) op te stellen om het energieverbruik van uw gebouwen te verminderen.

Schrijf u in voor de newsletter PLAGE info (thema's gebouwen en energie) om op de hoogte te blijven van de vooruitgang en nieuws van de PLAGE reglementering.

 

 

 

Start nu met een PLAGE

brochure plage illustrationDe brochure "Start nu met een PLAGE" (.pdf) stelt u de krachtlijnen voor van de PLAGE-regelgeving voor grote gebouwenparken. U leest er alles over de uitdagingen, de criteria voor indiening en vrijstelling, de beschrijving van de PLAGE-methode en -cycli, de wijze van berekening van de doelstelling enzovoort.

Moet u zelf ook een PLAGE opstellen? Lees dan om te beginnen deze brochure: "Start nu met een PLAGE" (.pdf)

 

Heeft het PLAGE ook op u betrekking?

U vindt de informatie aan de hand waarvan u kunt bepalen of de verplichting om een PLAGE op te stellen ook op uw organisatie toepasselijk is in de brochure "Start nu met een PLAGE". U kunt echter ook hier nagaan of uw organisatie verplicht is een PLAGE op te stellen. Daarvoor hoeft u alleen maar enkele vragen te beantwoorden.

U vindt de methode voor berekening van de oppervlakken van uw gebouwenpark in het PLAGE-protocol (hoofdstuk 2.2.2 Afbakening van het gebouwenpark).

De grote lijnen van de reglementering en de te ondernemen acties om een Plan voor Lokale Actie voor het Gebruik van Energie te realiseren zijn beschikbaar via de linken hieronder:

Het PLAGE-protocol als leidraad

Het protocol, dat momenteel ontwikkeld wordt, is onderverdeeld in verschillende delen die beetje bij beetje online zullen geplaatst worden tot eind 2019.

Het methodologisch protocol verzamelt en verklaart de hele PLAGE-regelgeving. Dit document omvat in detail de regels en de praktische toepassingen van de regelgeving. U vindt er alle nuttige informatie over elke stap van het PLAGE-cyclus.

Teneinde u de inwerkingtreding van de PLAGE-regelgeving kunt voorbereiden nodigen wij u uit om het methodologisch protocol te downloaden. U vindt er de algemene uitleg over de werking van de regelgeving, alsook aanwijzingen die het u mogelijk zullen maken om de identificatiefase te implementeren.

Bereken uw PLAGE-doelstelling

De PLAGE-doelstelling van uw gebouwenpark wordt berekend op basis van de initiële energieprestatie van elk van uw gebouwen met een oppervlakte van meer dan 250 m². Hoe efficiënter uw gebouwenpark is, hoe lager uw PLAGE-doelstelling bijgevolg zal zijn, maar ook het omgekeerde is waar.

Om de individuele doelstellingen van elk gebouw te berekenen, dient u rekening te houden met hun reëel verbruik, hun oppervlakte en hun bestemming (kantoren, school, sportzaal enzovoort). Elke bestemming wordt toegewezen aan een specifieke inspanningsschaal. Er komen 13 categorieën van bestemming en bijgevolg ook 13 inspanningsschalen.

Enkel de totale doelstelling die voor het gebouwenpark wordt vastgesteld, is bindend. Aan de hand van deze methode kan de organisatie vrij beslissen welke acties ze wenst te ondernemen in de gebouwen van haar keuze in het kader van een PLAGE-cyclus.

Een goed begin voor uw PLAGE

Op 1 juli 2019 vangt de identificatiefase aan tijdens dewelke u een contactpersoon dient aan te wijzen die PLAGE-coördinator wordt genoemd. U krijgt 12 maanden de tijd, i.e. tot 30 juni 2020, om zijn contactgegevens alsook de gegevens betreffende uw gebouwenpark mee te delen.

Download het mandaat model (.docx) en stuurd het ons door per email naar plage@leefmilieu.brussels of per post naar :

PLAGE-dienst
A.Parlidis
Leefmilieu Brussel
Thurn & Taxis-site
Havenlaan 86C / 3000
1000 Brussel

Uw PLAGE-coördinator moet in het bezit zijn van:

  • een attest van opleiding in energiebeheer (energieverantwoordelijke) of van een attest van een gelijkwaardige certificerende opleiding of erkend zijn als energieauditeur van milieuvergunningen. Leefmilieu Brussel organiseert regelmatig opleidingen in energiebeheer (energieverantwoordelijke); deze opleidingen duren 3 dagen. Bekijk de kalender van de opleidingen en plan nu al de opleiding voor uw eigen PLAGE-coördinator! Opgelet, het aantal plaatsen per opleidingscyclus is beperkt.
  • een attest van specifiek PLAGE-opleiding. Deze opleiding is exclusief gereserveerd voor toekomstige PLAGE-coördinatoren. Een eerste sessie zal worden gehouden op vrijdag 18 oktober 2019.

Ten laatste op 1 juli 2020 begint de programmatiefase waarin u het energiekadaster van uw gebouwen en een actieprogramma dient te realiseren. Daarom zou u, op vrijwillige basis, kunnen beslissen om het IPMVP-protocol (International Performance Measurement and Verification Protocol (.pdf)) toe te passen met behulp van een gecertificeerde deskundige, om zo te beneficiëren van een maximale nauwkeurigheid in de analyse van uw dossier. Indien dit het geval is, vergeet niet de opleiding van uw medewerker of de aanwerving van de gecertificeerde expert naar keuze in te plannen (zeker als u via een openbare aanbesteding moet gaan).

AFNOR organiseert op 4-6 juni en 15-17 oktober 2019 in Brussel CMVP opleidingscycli. Info en inschrijvingen op de website van AFNOR.

U kunt kennis nemen van het PLAGE-proces en van zijn verschillende fasen en actoren dankzij de synopsis - PLAGE-regelgeving (.pdf).

Hulp nodig

Datum van de update: 11/09/2019