U bent hier

EPB-certificateur worden

Erkenningsaanvragen en toegangsvoorwaarden van de opleiding

Raadpleeg de infofiche ‘Erkenning’ voor uw specialiteit (wooneenheden, tertiaire eenheden of openbare gebouwen) om alles te weten te komen over de toegangsvoorwaarden van de opleiding, de aanvraagprocedure voor de erkenning, en de verplichtingen van de certificateur (het aanvraagformulier voor de erkenning is als bijlage bij dit document gevoegd).

Infofiche en aanvraagformulier voor de erkenning als certificateur wooneenheden

- OPGELET: om de behandeling van de dossiers te vergemakkelijken is ENKEL een kopij van de uittreksel als geldig betalingsbewijs beschouwd.

Infofiche en aanvraagformulier voor de erkenning als certificateur wooneenheden (.pdf)     

Aanvraagformulier voor de erkenning als certificateur wooneenheden(.doc)       

Infofiche en aanvraagformulier voor de erkenning als certificateur tertiaire eenheden

- OPGELET: om de behandeling van de dossiers te vergemakkelijken is ENKEL een kopij van de uittreksel als geldig betalingsbewijs beschouwd.

Infofiche en aanvraagformulier voor de erkenning als certificateur tertiaire eenheden  (.pdf)

Aanvraagformulier voor de erkenning als certificateur tertaire eenheden(.doc)

Infofiche en aanvraagformulier voor de erkenning als certificateur openbare gebouwen

- OPGELET: om de behandeling van de dossiers te vergemakkelijken is ENKEL een kopij van de uittreksel als geldig betalingsbewijs beschouwd.

Infofiche en aanvraagformulier voor de erkenning als certificateur openbare gebouwen (.pdf) Aanvraagformulier voor de erkenning als certificateur openbare gebouwen(.doc)
Formulier voor de wijziging van de gegevens van de "certificateur" (natuurlijke persoon)    Formulier voor de wijziging van de gegevens van de aanvrager van de erkenning (natuurlijke persoon)(.doc)

 

Datum van de update: 11/12/2019