U bent hier

Opleiding voor controleurs (EPB-klimaatregeling) en EPB-klimaatregelingstechnici

De opleidingen van de controleurs (EPB-klimaatregeling) en EPB-klimaatregelingstechnici maken deel uit van de EPB-reglementering voor klimaatregeling die sinds 1 september 2012 van kracht is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Deze regelgeving definieert een reeks van eisen en de reglementaire handelingen voor de klimaatregelingssystemen met een effectief nominaal vermogen hoger dan 12 kW (koelvermogen). 
Deze handelingen moeten verricht worden door professionals die beschikken over een erkenning, afgeleverd door Leefmilieu Brussel:

  • de erkenning voor controleurs (EPB-klimaatregeling) geeft de professional de mogelijkheid over te gaan tot periodieke controles van de klimaatregelingssystemen;
  • en de erkenning voor EPB-klimaatregelingstechnici is vereist voor de professionals die verantwoordelijk zijn voor een goede toepassing van het minimale onderhoudsprogramma van de klimaatregelingssystemen dat door deze reglementering is voorzien.

De erkenning is 5 jaar geldig en kan met een periode van 5 jaar verlengd worden.

Doelstelling van de opleidingen

Om de erkenning te verkrijgen moeten de professionals aan bepaalde voorwaarden voldoen, nl. beschikken over een bekwaamheidscertificaat nadat ze een opleiding gevolgd hebben in een centrum dat door Leefmilieu Brussel is erkend en na een geslaagd examen.
Ze moeten ook voldoen aan de voorwaarden i.v.m. diploma en beroepservaring:

  • om de erkenning van controleur (klimaatregeling) te krijgen, moet men beschikken over een diploma (burgerlijk ingenieur, bio-ingenieur, industrieel ingenieur, bachelor in klimaatregeling, in elektromechanica of automatiseringswetenschappen, bekwaamheidsattest in koeltechniek of gelijkwaardig diploma afgeleverd in een ander Gewest of een andere staat) EN  een beroepservaring van minstens 3 jaar voltijds bewijzen (of 5 jaar deeltijds) in de controle, het ontwerp, de installatie of het onderhoud van HVAC-installaties.
  • om de erkenning van EPB-klimaatregelingstechnicus te krijgen moet men beschikken over de bovenvermelde diploma's OF een beroepservaring bewijzen (aan dezelfde bovenvermelde voorwaarden).

Deze opleidingen willen de kandidaten de reglementaire aspecten bijbrengen die van toepassing zijn op klimaatregelingssystemen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.  Het gaat niet om technische opleidingen.  Ze richten zich dus tot personen die reeds over een goede technische bagage beschikken op het gebied van HVAC-installaties (uitrustingen die een klimaatregelingssysteem bevatten, meet- en teltechnieken, werkingsprincipe van een koelinstallatie, noties van waterbehandeling, ... ).
Een syllabus "Technische module" is beschikbaar op de website van Leefmilieu Brussel om de kandidaten de mogelijkheid te bieden bepaalde kennis die ze tijdens opleidingen of dankzij professionele ervaring hebben verworven op te frissen.
De kennis van de inhoud van de syllabus "Technische module" zal tijdens de evaluaties worden gecontroleerd.
Meer informatie over deze syllabus en over de EPB-reglementering voor klimaatregeling vindt u door te klikken hier

Documenten voor de erkenning van de EPB-klimaatregelingsopleidingen

De documenten die nodig zijn voor aanvragen tot erkenning van de opleidingen voor EPB-klimaatregeling zijn op aanvraag beschikbaar via e-mail.  

Eventuele vrijstellingen - evaluatie

Kandidaat-EPB-klimaatregelingstechnici die al met succes de opleiding "controleur" (EPB-klimaatregeling) hebben gevolgd

  • Mogelijke vrijstellingen (inhoud van DAG 1):< >reglementaire module;technische grondslagen. Evaluaties:< >proef over de uitvoering van het onderhoud, dus de meerkeuzevragenlijst over het minimumprogramma voor het onderhoud en over het logboek;praktijktest over de metingen
  • Mogelijke vrijstellingen (inhoud van DAG 1):< >reglementaire module;technische grondslagen. Evaluaties:< >proef over de uitvoering van de periodieke controle afleggen. 

Lijst van de instellingen waarvan de opleidingen (en examens) tot nog toe door Leefmilieu Brussel erkend worden:

« Controleurs (EPB-klimaatregeling) »

Odisee vzw (NL)
Warmoesberg 26
1000 Brussel
Website : http://dvo.odisee.be/industriele-wetenschappen-o
E-mail : Info.aalst@kahosl.be
Tel : 053/72 71 70

IRIS TECH+ Centrum voor beroepsreferenties van de Metaalverwerkende Nijverheid en de Technologische Industrie (FR)

Sint-Denijsstraat 95
1190 BRUSSEL
Website : http://www.iristech.be/
E-mail : info@iristech.be
Tel : 02/340 07 80

« EPB-klimaatregelingstechnici »

Odisee vzw (NL)
Warmoesberg 26
1000 Brussel
Website : http://dvo.odisee.be/industriele-wetenschappen-o
E-mail : Info.aalst@kahosl.be
Tel : 053/72 71 70

IRIS TECH+ Centrum voor beroepsreferenties van de Metaalverwerkende Nijverheid en de Technologische Industrie (FR)
Sint-Denijsstraat 95
1190 BRUSSEL
Website : http://www.iristech.be/
E-mail : info@iristech.be
Tel : 02/340 07 80

 

Datum van de update: 03/04/2019