U bent hier

TOTEM (professionnels)

Terwijl het primaire energieverbruik en de CO2-uitstoot die verband houden met de exploitatie van onze gebouwen dalen, vertegenwoordigen bouwmaterialen een steeds groter aandeel van de totale milieu-impact van een gebouw. De bepaling en de vermindering van de impact van die materialen is uitgegroeid tot een onvermijdelijke uitdaging voor de spelers uit de bouwsector.

Parallel met de ontwikkeling door de Federale overheid (FOD Volksgezondheid) van een voor de materiaalproducenten bestemde database om de milieuproductverklaringen te groeperen, hebben de 3 Gewesten het TOTEM-project opgezet dat  een methode en tools ontwikkelt voor de bepaling van de impact van materialen die zijn aangepast aan de Belgische bouwcontext. Deze methode werd in samenhang met de Europese normen over de milieu-impact van gebouwen ontwikkeld.

Het TOTEM-project werd in 2011 opgestart door OVAM (Openbare Vlaamse afvalstoffenmaatschappij) en wordt nu ondersteund door de 3 Gewesten, in samenwerking met de federale overheid (FOD Volksgezondheid). Ontdek de tool TOTEM

De TOTEM-partners

  • OVAM voor het Vlaams Gewest
  • Het Secrétariat Général - Département du Développement durable voor het Waals Gewest
  • Leefmilieu Brussel - Afdeling Energie, lucht, klimaat en duurzame gebouwen voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
  • De FOD Volksgezondheid - Directoraat-generaal Leefmilieu voor de federale overheid.

logo_ovamlogo_be

 

Datum van de update: 07/11/2019