U bent hier

Premies A : Studies en audits

Denkt u eraan een energieaudit of een haalbaarheidsstudie uit te voeren? De Premieaanvraag A1 van Leefmilieu Brussel betaalt tot 50 % terug van de kosten van uw factuur die in aanmerking komen. 

A1- Energieaudit

Ga bij de dokter langs vooraleer u medicijnen begint te slikken! Een energieaudit kan u helpen de zwakke punten – en de sterke punten - in uw gebouw (collectieve woning, kantoor, ziekenhuis, school) aan het licht te brengen. Zo weet u waar te beginnen met uw verbeteringswerkzaamheden en weet u vooral waarin de reële winst van de ingreep zit.

Particulier of verantwoordelijk voor de technische installaties in een gebouw, u kunt een beroep doen op verschillende soorten van energieaudits. Zie energieaudit.

Nieuwigheid voor de grote ondernemingen, hier

Welke audits en studies ?

a. Energieaudit, volgens het hierna volgende minimumbestek, van een volledig gebouw van de tertiaire/industriële of residentiële sector

b. Verlichtingsaudit, volgens het hierna volgende minimumbestek, van een volledig gebouw van de tertiaire/industriële of van de gemeenschappelijke delen van een collectieve woning

c. Technisch-economische haalbaarheidsstudie, volgens het hierna volgende minimumbestek, die het belang nagaat van de installatie van een specifieke technologie vergeleken met een klassieke of eerder bestaande technologie:

  •  een natuurlijk verluchtingssysteem in de plaats van een airconditioningsysteem;
  • een kwaliteitswarmtekrachtkoppeling;
  • een zonneboilersysteem;
  • een verwarmingstoestel op hout;
  • een installatie die hernieuwbare energie gebruikt;
  • een warmtenetwerk.

Welke bedragen  ?

Residentieel : 400 € per individuele woning of 3000 € per gebouw

Tertiaire : 3000 € per gebouw

Het premiebedrag is geplafonneerd op 50 % van de in aanmerking komende kosten van de factuur

Alle technische details (bestekken) en financiële details vindt u in het gids A1 (.pdf)

Datum van de update: 03/04/2019