U bent hier

Premies D: Hernieuwbare energie

Door uw sanitair warm water gratis te verwarmen met zonne-energie of zelf uw elektriciteit op te wekken, kunt u uw factuur drastisch verlagen.
De technologieën om hernieuwbare energie te verbruiken, liggen binnen uw bereik dankzij de premies D1 , D2 en D3.

D1 - Zonneboiler:

Thermische zonnepanelen zorgen voor 60% van uw jaarlijkse behoefte aan sanitair warm water. 
De technische en financiële details zijn opgenomen in het formulier van premie D1.

D2 - Fotovoltaïsche zonnepanelen:

In het kader van een lage-energierenovatie of passiefbouwproject moet de elektriciteitsbehoefte worden bekeken en de mogelijkheid van zonne-energie worden overwogen.
Gerenoveerde gebouwen die niet voldoen aan de lage-energienorm en nieuwe gebouwen die niet voldoen aan de passiefnorm, komen niet in aanmerking voor deze premie.
De technische en financiële details zijn opgenomen in het formulier van premie D2.    

D3 - Windenergie, hydro-elektrische energie, biomassabrandstof, geothermische energie (behalve warmtekrachtkoppeling):

Deze premie, die voorbehouden is aan de tertiaire sector, ondersteunt actief de ecologisch verantwoorde investeringen van bedrijven om hun energiefactuur te verminderen aan de hand van andere hernieuwbare energiebronnen dan de zon.
De technische en financiële details zijn opgenomen in het formulier van premie D3.

Datum van de update: 03/04/2019