U bent hier

Andere premies en steunmaatregelen voor ondernemingen

Energiepremies

U wilt uw winst niet zien opgaan in de energiefactuur ? Om het thermisch comfort van uw kantoor te verbeteren, kunt u een beter verwarmingssysteem plaatsen. Uw energieverbruik neemt dan af, en het comfort van uw medewerkers neemt toe.
 

 

 

  • De basiscategorie is de standaardcategorie voor scholen, kantoren, industriële gebouwen en besturen.
  • Aanvragers die een economische activiteit uitoefenen (het aanbieden van goederen of diensten op de markt), moeten de Europese "de-minimis"-regel naleven.
  • De totale overheidssteun (subsidies, premies…) mag niet meer bedragen dan 200.000 €  per onderneming over een periode van drie boekjaren.
    Dat maximumbedrag wordt vastgelegd op 500.000 €  voor ondernemingen die diensten van algemeen economisch belang leveren (DAEB).
  • Het totale bedrag van de ontvangen steun mag niet hoger zijn dan 100% van het bedrag van de investering of de werken.
  • Indien dit plafond wordt overschreden, zal de verleende energiepremie bijgevolg worden verminderd.

Andere steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Steun voor milieuvriendelijke investeringen

Als je activiteit binnen bepaalde specifieke sectoren valt op het gewestelijk grondgebied, dan kom je in aanmerking voor een premie tot 80.000 euro voor investeringen waarmee je energie kunt besparen of groene stroom kunt opwekken.

Meer weten over de steun voor milieuvriendelijke investeringen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

De steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bij economische expansie, voor ondernemingen en zelfstandigen is niet cumuleerbaar met de energiepremies.

Federale steun

Belastingaftrek

Bij energiebesparende maatregelen kan je onderneming genieten van een belastingaftrek op de investering, in één keer of gespreid over de afschrijvingsperiode. De federale steunmaatregelen zijn cumuleerbaar met energiepremies federale steunmaatregelen.

Voor technische vragen, neem contact op met de facilitator Duurzame Gebouwen.

Voor de non-profitsector of KMO, stellen UCM, santhea, Comeos of Bruxeo gratis de diensten van de energieadviseur voor.

Datum van de update: 03/04/2019