U bent hier

De oplevering van een verwarmingssysteem

2003_cbe_energie_vol_2_8.jpg

Wat houdt de oplevering van een verwarmingssysteem in?

De oplevering van een verwarmingssysteem heeft tot doel een correcte installatie te verzekeren, die belangrijke energiebesparingen oplevert. Dat is een bindende en verplichte handeling.

De conforme oplevering van een verwarmingssysteem is trouwens noodzakelijk voor de toekenning van een energiepremie.

Welke situaties komen daarvoor in aanmerking?

De installatie van een nieuwe verwarmingsketel, de vervanging van de brander of van het ketellichaam of de verplaatsing van een verwarmingsketel naar een ander lokaal in de woonplaats (van de kelder naar de zolder bijvoorbeeld).

De verwarmingsketel moet een vermogen hebben van meer dan 20 kW.

 

 

Welke professionals mogen een verwarmingssysteem opleveren?

De oplevering van een verwarmingssysteem moet worden uitgevoerd door een professional die erkend is door Leefmilieu Brussel.

Om erkend te zijn, moeten die twee types van professionals een specifieke opleiding van Leefmilieu Brussel succesvol hebben beëindigd.

U kan een lijst van de erkende EPB-verwarmingsinstallateurs en verwarmingsadviseurs raadplegen op de website van Leefmilieu Brussel:

www.leefmilieu.brussels/erkende-professionals

Wanneer moet een verwarmingssysteem opgeleverd worden?

De oplevering moet plaatsvinden binnen de 6 maanden die volgen op de ingebruikname van het verwarmingssysteem.

Wat is een opleveringsattest?

Na de oplevering van het verwarmingssysteem stelt de erkende professional een attest op dat bevestigt dat het verwarmingssysteem (al dan niet) conform de EPB-technische eisen zijn. Dat attest moet bewaard worden in het logboek van het verwarmingssysteem.

De erkende professional stuurt een kopie van dat attest naar Leefmilieu Brussel.

Tot welke professional moet men zich wenden voor de installatie van een nieuwe verwarmingsketel?

De installatie van een verwarmingsketel moet uitgevoerd worden door een bedrijf of een professional die is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Als de installatie binnen het toepassingsgebied van de EPB-reglementering voor verwarmingsketels valt, wordt aangeraden om een beroep te doen op een door Leefmilieu Brussel erkende professional (erkende EPB-verwarmingsinstallateur of EPB-verwarmingsadviseur). Die erkende professional, die een opleiding heeft gevolgd over de EPB-eisen, zal het verwarmingssysteem eveneens kunnen opleveren. Zo hoeft u niet te betalen voor  twee verschillende professionals.

Indien de gasmeter moet worden opengemaakt of wanneer een premie voor een condensatiegasketel wordt aangevraagd, wordt aangeraden om een beroep te doen op een installateur die in het bezit is van het ‘CERGA’-label. Zo hoeft u geen controleorganisme in te schakelen, dat moet nagaan of de ‘gas’-installatie de geldende normen wel degelijk naleeft. 

Datum van de update: 22/09/2017