U bent hier

De diagnose van een oud verwarmingssysteem

Wat houdt de  diagnose van een oud verwarmingssysteem in?

De diagnose heeft tot doel een "gezondheidstoestand" van de installatie uit te voeren, en aanbevelingen te doen voor eventuele wijzigingen met het oog op een betere energieprestatie. Dat is een verplichte reglementaire handeling, die evenwel niet bindend is, aangezien de aanbevelingen van de diagnose uit adviezen bestaan die niet verplicht moeten worden uitgevoerd.

Welke professionals kunnen een diagnose van een verwarmingssysteem uitvoeren?

De diagnose van een verwarmingssysteem moet worden uitgevoerd door een professional die erkend is door Leefmilieu Brussel.

Om erkend te zijn, moeten die twee types van professionals een specifieke opleiding van Leefmilieu Brussel succesvol hebben beëindigd.

U kan een lijst van de erkende EPB- verwarmingsinstallateurs en verwarmingsadviseurs raadplegen op de website van Leefmilieu Brussel:

www.leefmilieu.brussels/erkende-professionals

Wanneer moet een diagnose van een verwarmingssysteem worden uitgevoerd?

Ten vroegste een jaar voordat en ten laatste een jaar nadat de verwarmingsketel 15 jaar is geworden. Er dient een periodieke controle te worden uitgevoerd binnen de 12 maanden die voorafgaan aan het ogenblik van de diagnose.

Wat is een diagnoseverslag?

Bij het beëindigen van de diagnose, stelt de erkende professional een diagnoseverslag op dat bewaard moet worden in het  logboek van het verwarmingssysteem.

Datum van de update: 22/09/2017