U bent hier

Energieplatform

1. Inleiding

Leefmilieu Brussel heeft het energieplatform tot stand gebracht om de actoren (verenigingen, scholen, gemeenten, informatiecentrum, syndicats des copropriétés) te ondersteunen die de Brusselaars begeleiden bij het nemen van energiebesparende maatregelen .

U kunt gratis hulpmiddelen (maquettes, modules, spelletjes, enz.) lenen die zij tijdens workshops, opleidingen, beurzen, evenementen, enz. kunnen gebruiken.

U vindt er ook enkele nuttige documenten om te downloaden (brochures, checklists, typebestekken, enz.).

Profiteer ook van bepaalde diensten, zoals de energie-animaties.

Lees de leenvoorwaarden om erachter te komen welk document moet worden ingevuld en waar het materiaal moet worden opgehaald.

Deel uw eigen hulpmiddelen

Uw hulpmiddelen zijn meer dan welkom. U kunt ze delen via het energieplatform. Daarvoor dient u gewoon een e-mail te sturen naar: empruntnrj@environnement.brussels. In de beschrijving van het hulpmiddel zullen dan de naam van de actor en een link naar zijn website worden vermeld.

2. Lijst van de uitleenbare hulpmiddelen

2.1 Maquettes en modules

    

Hellend dak                       plat dak                     raam                             muurisolatie                 Maquette van een huis

2.2 Spellen

 

Energie in een-twee-drie    Kosten-verbruiksspel
 

2.3 Warmtebeeldecamera en materialbibliotheek

 

Warmtebeeldcamera    Materialbibliotheek

3. Lijst van de downloadbare hulpmiddelen

3.1 Checklists en typebesteken

                      
3.2 ik onderneem actie voor de energie

Pedagogisch dossier voor leerkrachten van leerlingen tussen 10 en 14 jaar. Het geeft kwaliteitsvolle informatie over het thema en ideeën voor pedagogische activiteiten en concrete acties om te ondernemen met de leerlingen om het thema “energie” te behandelen.   

Leeftijd: voor leerkrachten van eind lager-begin secundair onderwijs (10-14 jaar)

Tools

3.3 Energie-uitdaging : mijn school doet ook mee !

Sensibilisering voor energiebesparing

Leeftijd : kleuter- en lager onderwijs

Tools 

3.4 Mijn energiecontract

Dankzij dit kleine contract zullen leerlingen hun engagement om hun energieverbruik op school te verminderen kunnen bevestigen. 

Leeftijd : 5 tot 12 jaar 

Tool 

3.5 Happertje van papier "Energie besparen? Ik doe mee!"

Dankzij dit “happertje”  van papier maken de leerlingen kennis met 8 goede gebaren betreffende energie die verstopt zitten in situaties van energieverspilling. 

Leeftijd : kleuter- en lager onderwijs 

Tool

3.6 Affiches "personages" voor sensibilisering voor energiebesparing

Affiches van sensibilisering voor energiebesparing 

Leeftijd : einde lager en secundair onderwijs

Tools 

3.7 Memoryspel Energie

Dit geheugenspel bevat 12 paren van kaarten, met op elke kaart een goed gebaar dat energie bespaart tegenover een minder goed gebaar. De kinderen moeten de bij elkaar horende kaarten vinden en raden welk van de 2 afgebeelde gebaren het goede gebaar is.  Voor de grotere kinderen kunnen de kaarten in twee stukken worden geknipt om er een groot geheugenspel van te maken met 24 paren van kaarten.   

Leeftijd : 3 tot 8 jaar 

Tool

4. Diensten

4.1 Energie Animatie

4. Modaliteiten

Let op: deze uitleendienst is uitsluitend bestemd voor actoren (verenigingen, gemeenten, scholen, enz.) die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn gevestigd en particulieren begeleiden bij het nemen van energiebesparende maatregelen. Deze dienst richt zich dus niet tot particulieren.

Hoe een item van het energieplatform lenen?

Ten eerste dient u het item dat u wenst te lenen uit de lijst te kiezen. Het kan gaan om een spel, een maquette van een huis, een module (plat dak, muurisolatie, enz.), een warmtebeeldcamera, enz.

Zodra u een keuze heeft gemaakt, hoeft u gewoon op de overeenkomstige uitleenovereenkomst te klikken, ze in te vullen (naam van de lener, uitleenduur, enz.) en ze ondertekend terug te sturen naar het volgende e-mailadres: empruntnrj@environnement.brussels.

Sommige items zijn slechts beschikbaar in 1 exemplaar. Hoe vroeger het materiaal wordt gereserveerd, hoe groter de kans is dat het beschikbaar zal zijn. Vervolgens ontvangt u een e-mail waarin (al dan niet) wordt bevestigd of het mogelijk is om het materiaal op de gevraagde datums te lenen.

Ophalen van het materiaal

Het materiaal dient te worden opgehaald bij Leefmilieu Brussel (toegangsplan/ Leveranciers toegangsplan) op een tijdstip dat vooraf met de uitleendienst is overeengekomen. Wanneer het materiaal wordt opgehaald, dient de lener na te gaan of het volledig en in goede staat is.

Terugbrengen van het materiaal

Het materiaal dient op de terugbezorgdag aan Leefmilieu Brussel te worden overhandigd op een tijdstip dat vooraf met de uitleendienst is overeengekomen. Op dat moment controleert deze laatste of het terugbezorgde materiaal zich in goede staat bevindt.

Specifieke voorwaarden voor het uitlenen van camera's

Voor het uitlenen van camera's dient de lener een verzekering diefstal en schade af te sluiten en het bewijs van de dekking van het materiaal aan de uitleendienst te bezorgen (zie verklaring op erewoord aan het einde van het uitleenformulier).

Datum van de update: 03/04/2019