U bent hier

Het beheer van mijn gebouw

2004_cbe_facades-fleuries_050.jpg

Het energieverbruik (voor verwarming, verlichting, onze elektrische huishoudtoestellen, …) verontreinigt de lucht die we inademen en produceert broeikasgasemissies. Wanneer we schoonmaken, de vaat doen of douchen, gooien we afvalwater weg. Onze dagelijkse activiteiten (aankopen, voeding, …) zorgen voor veel afval. Kortom, woningen zijn grote verbruikers van natuurlijke rijkdommen en veroorzaken veel milieuhinder die tot elke prijs moet worden beperkt !

Gelukkig zijn er vele tips om ons energie- en waterverbruik te verminderen, onze hoeveelheid afval te beperken, enz. Kleine investeringen of grote renovatie- of bouwprojecten : alles kan gebeuren in het voordeel van het leefmilieu, onze portefeuille en onze gezondheid !

Sommige installaties vereisen een milieuvergunning : informeer u. 

Datum van de update: 19/06/2015