U bent hier

22/03/2017 : Alternatief regenwaterbeheer (professionnels)

Wanneer :

Woensdag 22 maart 2017, van 9u tot 16u30

Programma :

Water, een levensnoodzakelijke natuurlijke rijkdom, staat sterk onder druk door menselijke activiteiten (ondoorlaatbaarheidendheid, …), wat zowel kwantitatieve verstoringen (zoals overstromingen) als kwalitatieve verstoringen (zoals vervuiling) tot gevolg heeft.

  • Hoe de polluenten in het afvloeiend water beheren bij infiltratie op het perceel ?
  • Welke oplossingen zijn voorhanden om bestaande gebouwen tegen overstromingen te beschermen?
  • Welke maatregelen moeten worden genomen voor een optimale bescherming van nieuwe gebouwen?

Dit technische seminarie, waarbij een halve dag wordt uitgetrokken voor terreinbezoeken, wil het waterbeheer op perceelniveau onder de loep nemen en ook de tools aanreiken die onontbeerlijk zijn om een overstromingsbestendig project te realiseren. 

Naar aanleiding van de Wereldwaterdag op 22 maart 2017 kunnen ook particulieren aan dit seminarie over duurzaam bouwen deelnemen.
De deelname aan het bezoek in de namiddag blijft, gelet op het beperkt aantal plaatsen, echter prioritair voorbehouden voor de professionals uit de bouwsector. Particulieren zullen aan die bezoeken kunnen deelnemen in functie van het aantal resterende plaatsen.

Prijs :

GRATIS

Download het programma (.pdf)

Inschrijving

Inschrijving online hier

Datum van de update: 03/04/2019