U bent hier

29/11/2018 : Beheer van verontreinigde bodems (professionnels)

Wanneer men beslist te bouwen of te renoveren in Brussel is het van essentieel belang vóór de ontwerpfase rekening te houden met de bodemtoestand. Een verontreinigde bodem vereist een sanering die vertragingen en meerkosten kan veroorzaken en soms zelfs de leefbaarheid van het project in gevaar kan brengen.

 • Welke verplichtingen vloeien voort uit de wetgeving inzake verontreinigde bodems (met name de  bodemordonnantie die werd herzien in juli 2017) ?
 • Welke financiële steun kan worden toegekend en welke tools zijn er beschikbaar voor de studie en sanering van een verontreinigde bodem ?

Tijdens het seminarie zullen actoren van op het terrein (experts, ondernemers, …) hun ervaringen met bouwwerkzaamheden waar de bodemsanering optimaal kon worden beheerd met u delen.
In de namiddag (enkel na bijkomende inschrijving) is er een workshop waarin de deelnemers en experts van gedachten kunnen wisselen om zeer concrete antwoorden te krijgen voor hun problemen, met name aangaande het beheer van inkomende en uitgaande grondstromen op een site

Wanneer :

Donderdag 29 november 2018, van 9u tot 16u30

Programma :

 • 9h15  Inleiding
 • 9h20   Aanpassing van de ordonnantie
 • 9h40   Verandering van uitvoeringsbesluiten : nieuwe procedure inzake onderzoeken, werken van beperkte duur, toelating werken, normen
 • 10h25 Vragen en antwoorden
 • 10h35 Koffiebreak
 • 11h00 Codes van goede praktijk voor behandeling van gronden
 • 11h30 Getuigenis van een aannemer
 • 11h50 Premies
 • 12h05 Vragen en antwoorden
 • 12h15 Lunch
 • 13h15 Praktische ateliers rond saneringswerven

Prijs :

inschrijvingkosten : 

 • Seminarie (9u-12u30) :  20 €
 • Seminarie + workshop (9u-16u30) :  40 €

Download het programma (.pdf) 

Inschrijving : 

Onlineformulier

De gegevens die u ons bezorgt, dienen enkel om uw aanvraag te verwerken. Voor meer informatie gelieve onze beleid inzake gegevensbescherming te raadplegen.

Contact :

opleidingendubo@leefmilieu.brussels

Datum van de update: 03/04/2019