U bent hier

Follow-up en monitoring van duurzame gebouwen

Doelstelling van de opleidingscyclus

De professionelen van de bouwsector informatie verstrekken over de maatregelen die moeten worden genomen om een goede follow-up en een duurzaam beheer van gebouwen mogelijk te maken.

Verworven vaardigheden

Tijdens deze opleiding zullen de voornaamste aandachtspunten worden behandeld die vereist zijn voor een goede follow-up van gebouwen ontworpen met het oog op een duurzame ontwikkeling. Er worden twee opleidingsdagen georganiseerd:

  • Tijdens de eerste dag zal de nadruk worden gelegd op de eenvoudige monitoringmiddelen (woningen en kleine installaties) en op de begeleiding van beheerders en gebruikers.
  • Tijdens de tweede dag, die technischer zal zijn, zullen de grote installaties worden behandeld (tertiaire gebouwen en collectieve huisvesting).

Op het einde van de module zullen de deelnemers in staat zijn:

  • de uitdagingen verbonden aan de follow-up van de installaties te bepalen,
  • het toekomstige beheer al in de ontwerpfase te integreren,
  • de te meten parameters alsook de methode voor meting en follow-up te identificeren, en de gegevens te interpreteren,
  • de voorgestelde principes toe te passen om beheerders en toekomstige gebruikers te begeleiden.

De deelnemers kunnen een dag naar keuze of de twee dagen volgen.

Pedagogische aanpak

De uiteenzettingen zullen rijkelijk worden geïllustreerd d.m.v. concrete gevalstudies of feedback. Ze zullen worden gegeven door sprekers met een ruime terreinervaring (beheerders van gebouwen en studiebureaus).

Doelgroep

Opleiding bestemd voor vakmensen uit de bouwsector en van de stad, die actief zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en meer bepaald: architecten en ingenieurs, professionele bouwheren en hun vertegenwoordigers (beheerder van een woongebouw, syndicus, …), aannemers (beslissingsnemers in ondernemingen).

Programma

Download het programma (.pdf)

De opleiding duurt 2 dagen

Op de eerste dag bekijken we de residentiële gebouwen, de tweede dag behandelen we de tertiaire gebouwen.

De deelnemers kunnen een dag naar keuze of de twee dagen volgen.

Agenda en prijs

  • Duur : 1 of 2 dagen
  • Dinsdag 23 april 2019 - €50/dag incl. BTW (residentiêle gebouwen)
  • Dinsdag 30 april 2019 - €50/dag incl. BTW (tertiaire gebouwen)

Plaats

Leefmilieu Brussel / Site Thurn & Taxis / Havenlaan 86C / 1000 Brussel

Taalgebruik

Tweetalige opleiding. Elke spreker voert het woord in zijn moedertaal. In de praktijk is ongeveer 90 % van de presentaties in het Frans, wat de taal van inschrijving van de deelnemers weerspiegelt.
Tijdens de sessie worden de opleidingsdocumenten op papier uitgedeeld onder de deelnemers in de taal waarin ze zich hebben ingeschreven (FR of NL).

Inlichtingen en inschrijvingen

Toegang tot het online inschrijvingsformulier

Deze opleiding wordt georganiseerd door de tijdelijke vereniging “E² = MC en écorce”.

Inlichtingen: Dienst Opleidingen Duurzame Gebouwen, Leefmilieu Brussel – BIM

De inschrijvingen worden voor selectie voorgelegd.
Deze selectie is gebaseerd op de overeenstemming van de aangeboden opleiding met het profiel van de gegadigde, zijn beroepsactiviteit, zijn opleiding, een juiste samenstelling van de deelnemersgroep en de volgorde van inschrijving.
Datum van de update: 03/04/2019